Du är här:
Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin ○ Torsdag, januari 29, 2015

Industrivärdens styrelseordförande Sverker Martin-Löf tvingas lämna samtliga sina...

Dannemora Mineral har börjat borra igen efter ett tidigare uppehåll i september i fjol.
...

Lundin Mining meddelar i ett pressmeddelande nu på morgonen produktionsresultat för det fjärde...

Nordkalk har fått förnyat tillstånd för Klinthagentäkten och drar därmed tillbaka ett varsel för...

Nordic Iron Ore har nyligen genomfört metallurgiska försök i pilotskala vid GTK:s...

Semafo rapporterade en total produktion på61.800 uns guld, motsvarande 600 dollar per uns, för...

BHP Billiton minskar sin skifferoljeproduktion och sänker antalet riggar som används onshore i...

Den globala marknaden för raffinerad koppar noterade ett underskott, det vill säga produktionen...

BHP Billitons järnmalmsproduktion uppgick till 56,4 miljoner metriska ton i andra kvartalet i...

Rio Tinto har lämnat en uppdatering för 2014. Året beskrivs som framgångsrikt med starkt avslut...

Tusentals polska gruvarbetare har slutat strejka efter att regeringen backade ifrån planen att...

SSAB skriver ner värdet på vissa tillgångar på totalt 1,3 miljarder kronor. Det kommer att...

Den globala marknaden för raffinerad zink noterade ett överskott, det vill säga produktionen var...

Uppemot 5,5 procent i löneökningar. Annars kan arbetsgivarna räkna med spridda varningsstrejker...

Ukrainas parlament har godkänt den nya skattereform som föreslagits av ministerrådet, vilket...

Den 17 januari skedde en explosion i en rysk järnmalmsgruva, i staden Kusja i Sverdlovsks län....

Skanska har sålt sin investering i PPP-motorvägen (Private Public Partnership/offentlig privat...

BHP Billiton har förmedlat ett intresse av att öka mängden radioaktivt avfall som lagras vid...

Enligt Reuters så meddelade Northam Platinum idag att gruvarbetare har startat en vild strejk i...

Stockholmsbörsen vänder ned med gruv- och råvarurelaterade aktier som stora sänken sedan framför...

Mick Davis, tidigare frontman för gruvjätten Xstrata, sägs vara intresserad av att buda på Vales nickelverksamhet.

Outokumpu Stainless Tubular Products lägger ned hela sin verksamhet i Storfors. 78 anställda berörs.

Råstålsproduktionen i Tyskland uppgick till 3,259 miljoner ton under december månad 2014. Jämfört med samma månad 2013 innebar det en nedgång med...

Sedan den polska regeringen aviserade om att stänga ned flera gruvor har bland annat 500 gruvarbetare börjat strejka under jord, rapporterar...

Aluminiumjätten Alcoas vinst för det fjärde kvartalet blev 159 miljoner dollar. Omsättningen ökade till 6,4 miljarder dollar, vilket var mer än...

Rio Tinto meddelade i början av veckan att de förväntar sig ytterligare ett till två år innan exporteringen av uran kan ta sin början.

Semafo har förlängt sitt bud på Sydney-listade Orbis Gold till den 6 februari.

Vattenfall och Nordkalk har skrivit avtal om leverans av 210 gigawattimmar elektricitet till Nordkalks anläggningar i Finland och Sverige.

Lundin Gold meddelar att Carmel Daniele kliver in i bolagsstyrelsen.

Endomines rapporterar en guldproduktion från Pampalo, östra Finland, på 179 kilo under det fjärde kvartalet 2014, motsvarande 5.765 uns.

Ecuador, där gruvprospekteringsbolaget Lundin Golds fyndighet Fruta del Norte är belägen, har genomfört ett antal förändringar av landets...

Lovisagruvans leveranser i december skedde enligt plan. 2 995 ton malm torrvikt levererades under månaden, 3 822 ton zink, med en zinkhalt på 8,4...

Beowulf Mining, som fokuserar på utveckling av resurser i Kallak, har kommit överens om att påskynda det swapavtal som finns mellan bolaget och...

Auriant Mining har av Aristus Holdings beviljats en optionsrätt att köpa en ägarandel på 50 procent i fem guldfyndigheter belägna i Chukotka-...

Lundin Gold har anställt Tony George som chef för projektutveckling, vilket innebär att han får ansvar för samtliga aspekter i förstudien av...

Arctic Golds aktie rusade över 80 procent på fjolårets sista handelsdag. Det har dock inte hänt något som motiverar uppgången, meddelar ledningen...

Efter flera års prospekterings- och diamantborrningsverksamhet har Botnia Exploration valt att gå vidare med förstudierna av Fäbodtjärns...

Anthony George, Senior Vice President på Lucara, lämnar bolaget och går till Lundin Gold, från den 31 december 2014.

Världsmarknadspriset på järnmalm har på senare tid sjunkit, vilket förstås fått konsekvenser för gruvbolagens verksamhet. Flera faktorer påverkar...

Malmbanan mellan Kiruna och Narvik är unik i sitt slag. Där kör man med tyngre last än standard, genom arktisk tundra långt norr om Polcirkeln....

Lucara Diamond meddelar att bolaget har för avsikt att avyttra tillgångarna...

Det var det vitryska företaget Belaz, global tillverkare av gruvdumprar, som...

Sotkamo Silver har fått "lovande" prospekteringsresultat vid bolagets...

Forskare vid Luleå tekniska universitet har tagit fram prototyper av...

Northland Resources SE, moderbolaget, har fått sin konkurs godkänd av...

SSAB deltar i Manga ING:s projekt gällande en terminal för flytande naturgas...

Nordic Mines mål är att återuppta driften av Laivagruvan på ett sätt som ger...

LKAB har skrivit avtal med Atlas Copco om leverans av borrvagnar,...

Gränges, som tillverkar aluminiumprodukter för värmeväxlare, räknar med en...

Dannemora Mineral har utsett Karl Ove Grönqvist som tillförordnad finanschef...

Lundin Gold, som snart tar steget in på Stockholmsbörsen, har slutfört...

EU:s största projekt inom råvaruområdet sedan kol- och stålunionen,...

Markdeformationerna som orsakas av gruvan i Kiruna rör sig inte så snabbt...

Australiens premiärminister Tony Abbott, är angelägen om att hjälpa Ukraina...

Endomines fulltecknade företrädesemission gör att ett villkor för det...

Sotkamo Silver har förlängt sitt finansierings- och leveransavtal med ABB...

Ökad återvinningen av råmaterial ur sekundära källor är en angelägen fråga,...

Atlas Copco och Nordiska Investeringsbanken (NIB) har avtalat om ett...

Delta Minerals har avslutat en andra teckningsperiod och tillförs 5 miljoner...

Atlas Copcos Bergteknikpris 2014 går till Kent Hedin, Boliden Garpenbergs...

Inte mycket tyder på att järnmalmspriset, som har halverats i år, kommer att...

Lukas Lundin köper tillbaka kolgruvor för vrakpriser. År 2008 sålde han 12...

Luleå tekniska universitet blir genom en satsning från EIT, Europeiska...

Boliden har invigt en ny anläggning för silverutvinning vid zinksmältverket...

Ovako stål- och valsverk har tecknat ramavtal med NCC om underhåll,...

Lucara Diamond räknar preliminärt med att hålla tre försäljningar av stora...

Råstålsproduktionen i USA uppgick till 1.877.000 ton under vecka 49, fram...

Lucara Diamond har bolaget satt prospekteringsbudgeten för helåret 2015 till...

Peab meddelar att de skriver av fordringar mot Northland, i och med...

Northland Resources samt dess dotterbolag har fått sin konkrsansökan godkänd...

Nuvarande vd i Drillcons svenska dotterbolag Drillcon Core, Staffan...

Lundin Mining spår signifikant produktion från Aquablanca från första...

LKAB hamnar på plats fem på listan över Sveriges bästa arbetsgivare enligt...

Lovisagruvans intressebolag Vilhelmina Mineral, där Lovisagruvan har 29...

Endomines företrädesemission av "units", bestående av aktier och...

Semafo, med verksamhet i Burkina Faso, har återupptagit verksamheten vid...

Tre av de största gruvproducenterna i världen har under den gångna veckan...

WSP har fått i uppdrag av Trafikverket att införa ett nytt signalsystem på...

LKAB återupptar trafiken på Malmbanan efter ett par dagars strejk. LKAB har...

En kontrollbalansräkning för gruvbolaget Dannemora Mineral visar att...

Pressreleaser

Platsannonser

Rss Icon

Kalender

  • Inga kommande evenemang i jan 15
  • Inga kommande evenemang i feb 15
  • Inga kommande evenemang i mar 15
  • Inga kommande evenemang i jun 15
  • Inga kommande evenemang i jul 15
  • Inga kommande evenemang i sep 15
  • Inga kommande evenemang i okt 15
  • Inga kommande evenemang i nov 15
  • Inga kommande evenemang i dec 15

Gruva

Auriant Minings produktion på målet Dock en minskning mot föregående år

Stål

Kennametal sänker försäljningsprognosen Gör sämre resultat än väntat

Boliden förlänger Taragruvans livstid

Förlängs till år 2019

Tags in Category