Du är här:
Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin ○ Torsdag, april 24, 2014

Kommentarer (8)

Det har blivit lite fel i artikeln. Malmen bryts i Kaunisvaara och transporteras därifrån med lastbil till Svappavara för omlastning till järnväg och vidare trasport till Narvik.

Tyvärr så verkar det som Norrland fortsättningsvis får bidra till statskassan med råvaruinkomster och utbildat folk utan att få något tillbaka. Var går de statliga stödet för byggande, jo till storstäderna medans malmfälten får modulbyggda bostäder. Detta gäller inte enbart Malmfälten utan även bergslagen där järnvägen behöver byggas ut för att de ska kunna starta gruvorna. De inkomsterna kommer inte stanna där för i så fall borde det varit en rik områden men det är bara att titta på huspriserna så ser man att pengarna hamnat någon annanstans. Det ironiska är ju att denna regering som prioriterar Stockholm kommer få betala flyttbidrag till våra gruvor för att få folk till dem alla, för flyktingar som dessa orter tar emot flyttar söderut och de som vill gå på högre skolor på dessa orter måste flytta. Dessa orter skulle aldrig fått existera om de inte gav stadskassan större inkomster än utgifter, det kan man inte säga om byråkratiska orter/orter där huvudkontoren är, som förvaltar pengarna andra tjänat in.

Det kommer bli en strid om utbyggnaden av järnvägen mellan där väljarna är i Stockholm och mellan där pengarna intjänas till Sverige på råvaruindustrin. Har jag fel gå in på Scb och titta vilka verksamheter som ger Sverige pengar och lägg sedan till hur många som bor där. ett ex det bor ungefär lika många från Dalsland till treriksröset med norrlands kustland inräknat som det bor i Stockholms län numera.
Fd norrlänning som kostade noll för Stockholm men minst 1milj för tornedalskommunen i utbildning, som också skattade försäljningen av fastigheten i tornedalen till Stockholm och de flesta av mina klasskamrater/släktingar bor numera i Stockholm.

Jag hoppas verkligen att lösningen (kanske i väntan på en järnväg så småningom) blir "tråddragare", får man detta att fungera klanderfritt under de hårda klimatvillkoren blir det ett bra referensprojekt. Hoppas även att miljöfnurran på tråden mellan LKAB, Naturvårdsverket och domstolen snurras upp på ett vettigt sätt, så att gruvan i Svappavara kan ta upp verksamheten igen, innan de oskyldiga arbetarna förlorar jobbet!

Detta är ingen nyhet, bolaget har hela tiden tänkt att köra med lastbil och har ansökt om dispens för 90Ton/bil (en bil var 6:e min. Ca 4.5 miljoner ton/år) men som någon sa, Malmen går från Kaunisvaara till Svappavaara och inte värt om.
Det är inte LKAB utan Northland Resources (Naur på Oslobörsen) Som etablerar en ny järnmalmsgruva i Pajala.

Malmen börjar brytas i slutet av 2012 och transporterna börjar i jan-feb 2013. Ingen trodde att 15mil järnväg skulle stå klart tills dess. Så Lastbilarna är redan beställda.

I framtiden vill man givetvis få en bättre lösning i form av tåg. men statsmaktsmaskineriet måste få gå några varv först. :)

ops-lösning på spårförbindelse?

Tillhör malmen under Norrbottens yta bara norrbottningarna, som Gäst tycker och många före honom? I så fall, bryt inte bara malmen utan bryt er ut efter att ha räknat på det. Det finns många kostnader som skulle minska då för oss söder om länsgränsen.

varför ska skattebetalarna bygga och bekosta en järnväg åt ett privat aktiebolag?
Northlands aktieägare ska väl för tusan hosta upp stålar och bygga en järnväg med egna pengar eftersom det bara är dom som har nytta av järnvägen.

Göran, Ja för tusan låt oss skära av sverige i två delar ni får Stor Stockholm så tar vi resten eftersom det verkar vara där pengarna enligt dig och vissa andra ska satsas.

De senaste åren har gruvbolagen stått i kö för att starta produktion i Sverige. Nu har bromsen...

Dannemora Mineral senarelägger den årsstämma som var planerat att hållas den 9 maj. Inget nytt...

Lucara Diamond slog med torsdagens specialauktion av stora och ovanliga rådiamanter sina egna...

Regeringen har beslutat föreslå Sten Jakobsson till ny styrelseordförande i LKAB. Nuvarande...

Prevas ska leverera en automationsanläggning för materialhantering till Sandvik Minings fabrik i...

Nordic Mines producerade 187 kilo guld under första kvartalet.

Nordiska rådet anser att gruv- och mineralnäringen i de nordiska länderna behöver gemensamma...

Den globala efterfrågan på stål väntas öka med 3,1 procent till drygt 1,5 miljoner ton under...

Intresset är stort när gruvbolaget Lucara Diamond på torsdagen håller årets första försäljning...

Peabs bolag Cliffton Mining har fått avtalet förlängt att utföra lastning och transporter av...

Kilimanjaro Gold Holding rapporterar att testproduktion av guld ur restupplag fortsatt under...

Endomines redovisar en guldproduktion i Pampalogruvan på 176 kilo för det första kvartalet.

SSAB emitterade på torsdagen en femårig obligation till ett värde av totalt 350 miljoner euro på...

Outokumpus nyemission övertecknades med 23 procent. Genom emissionen tillförs bolaget cirka 640...

43 procent av de kinesiska stålbolagen gjorde förluster i januari, och efterfrågan minskat med 8...

Boliden har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 500 miljoner kronor på den svenska...

Element Six, som producerar syntetiska diamanter, planerar att, under de nästkommande två åren,...

Lycksele tingsrätt beslutade på onsdagen att försätta Lappland Goldminers och Lappland...

Endomines ny uppdatering av tillgångar och reserver är en besvikelse. Det säger vd Markus Ekberg...

UK Coal vädjar om statligt stöd för att avvärja en kollaps som skulle kosta 2 000 jobb.

JBF, som är de svenska stålverkens inköpsorganisation för stålskrot, höjer inköpspriset på skrot med 130 kronor per ton för april månad.

LKAB publicerar nu sin årsredovisning för 2013. Årets redovisning tar ytterligare steg för att både beskriva LKAB:s affär och nytta för samhället...

Nästan 50 jobb försvinner på Böhler Uddeholms stålverk i värmländska Munkfors när tillverkningen av sågstål flyttas till Österrike.

Lappland Goldminers går i konkurs. Styrelsen har lämnat in en ansökan till domstolen.

Goodtech har vunnit uppdraget att ansvara för leverans av nytt komplett kraft- och kontrollsystem, samt montage och idriftsättning till LKAB:s...

ABB har tagit fram lösningar för att minska antalet driftstopp i Agnico Eagles guldgruva i finska Lappland. Lösningarna är baserade på PLC-...

LKAB:s investeringar i tre rökgasreningsanläggningar i Malmberget och i Svappavaara går enligt plan. I Malmberget är reningen i Bandugnsverket...

Northland Resources, som driver järnmalmsgruvan utanför Pajala, lånar 60 miljoner dollar (390 miljoner kronor) inom ramen för ett garanterat...

Dannemora Mineral har på ett obligationsägarmöte på onsdagen beviljats temporära undantag, så kallade waiver, från vissa villkor i...

SSAB:s köp av finska Rautaruukki ser ut att gå i lås. Rautaruukkis styrelse har godkänt affären och skriver i ett uttalande att de ser...

Lucara Diamond tar klivet till Stockholmsbörsens huvudlista före sommaren.

En vändning av dagens svaga investeringsklimat i gruvsektorn tycks vara avlägsen att döma av möten förra veckan med fem gruvbolag. Men ny
...

Utfallet i den definitiva genomförbarhetsstudien (Definitive Feasibility Study, DFS) för Northland Resources Hannukainen-projekt i norra
...

Sandviks styrelse vill införa ett incitamentsprogram. Programmet ska omfatta 350 chefer och nyckelpersoner inom koncernen, och genomföras i form...

Svensk industri förlorar uppskattningsvis 1,5 miljarder kronor varje år på grund av dåliga järnvägstransporter.

Mark och miljödomstolen lämnar i dom tillstånd att anlägga och driva Blötbergets och Håksbergs järnmalmsgruvor.

Den krisdrabbade gruvkoncernen Northland Resources, som driver Pajalagruvan, ger ut säkerställda obligationer för 50-75 miljoner dollar för att...

Dannemora Minerals dotterbolag Dannemora Magnetit har kommit överens med sina obligationsinnehavare om att skjuta fram
förfallodagen för...

ABB har fått en order av Boliden på ett treårigt serviceavtal på ABB:s livscykelservice vid koppargruvan i Aitik, nära Gällivare.

Dannemora Mineral söker ytterligare ett temporärt undantag från det villkor som innebär en räntebetalning om 7,1 miljoner dollar
per den 22...

Lappland Goldminers, som befinner sig i rekonstruktion, är på god väg att...

Det statsägda indiska gruvbolaget Coal India har tvingats att stoppa...

Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd för...

Det blev ingen utbetald bonus i fjol för vd Martin Lindqvist i det blödande...

Grundfos AB har skrivit på ett avtal för leverans av dagvattenpumpar,...

Nederman har tecknat avtal om att förse Zhongwang Aluminium Group med...

Det är fortsatt stopp i tågtrafiken strax norr om Kiruna sedan ett godståg...

Kennametals orderingång för jämförbara enheter var oförändrad under perioden...

Nya siffror från Jernkontoret visar att den svenska råstålsproduktionen i...

Sedan morgonen den 14 mars är det stopp i tågtrafiken strax norr om Kiruna....

Semafo spår en produktion 2014 på 200.000-225.000 uns guld, en ökning med 34...

Hexagon har ingått avtal om att förvärva Safemine, en schweizisk leverantör...

Det londonbaserade gruvbolaget Amur har nyligen skrivit en avsiktsförklaring...

LKAB:s nya prospekteringsfynd skriver upp malmbasen i Svappavaara med...

Nordic Mines inleder samarbetsförhandlingar med representanter för de...

Sotkamo Silver uppdaterar mineraltillgångarna med 33 procent i Silvergruvan...

Tata Steel bygger om en av sina smältugnar för 318 miljoner kronor och...

Världens största ståltillverkare Arcelormittal ser förutsättningar för...

LKAB vill provbryta 160 000 ton hematit i Svappavaara till sommaren och...

Pilum har tagit hem en beställning från LKAB i Kiruna. Senaste beställningen...

I en artikel i LKAB Framtid berättar boende i Svappavaara att miljön har...

Fjolårets fall för industrins investeringar på 4 procent ser ut att ha nått...

Wiking Mineral inleder borrningsarbeten i Gladhammar under våren....

LKAB har meddelat att det inte blir någon gruvdrift i Tuolluvaara....

Stena väljer Halmstad för en stor satsning på återvinningsteknik. Planen är...

I en bokslutskommuniké meddelar Nordic Iron Ore att de räknar med att till...

Det börjar bli ont om plats vid LKAB:s sanddeponi. Nu överväger man att...

Den 19 januari avslog Bergsstaten Vilhelmina Minerals ansökan om en...

Det tyska stålbolaget Kloeckner & Co, som är en konkurrent till BE Group...

Cevian Capital har ökat sitt aktieinnehav i Thyssenkrupp, från fjolårets 11...

Rykten om en risk för ett rysk-ukrainskt krig fick guldpriset att stiga med...

Trots ett utmanande 2013 med fallande priser finns det mycket som talar för...

Lappland Goldminers har, som ett led i den pågående rekonstruktionsprocessen...

Världens tio största kolproducerande nationer står för 90 procent av...

Kobe Steel och Shinsho har kommit överens med tre andra företag om att bygga...

Northland Resources har planer på att öppna en ny gruva på den finska sidan...

Australiens guldproduktion är den högsta på tio år. Produktionen steg med 18...

Endomines tekniske chef Jaakko Liikanen lämnar bolaget från och med den 24...

Dannemora Magnetit AB skjuter fram förfallodagen för bryggfinansiering...

LKAB:s styrelse föreslår en utdelning om 2,4 miljarder kronor för år 2013....

Forecast

Stockholm

24 Apr, 2014

Nordøst, Svak vind, 1.6 m/s1°C

0 mm precipitation

Pressure: 1034.3 hPa

Göteborg

24 Apr, 2014

Øst-nordøst, Lett bris, 3.6 m/s5°C

0 mm precipitation

Pressure: 1029.5 hPa

Malmö

24 Apr, 2014

Øst-nordøst, Laber bris, 6.0 m/s7°C

0 mm precipitation

Pressure: 1025.4 hPa

Sundsvall

24 Apr, 2014

Vest, Flau vind, 1.4 m/s-2°C

0 mm precipitation

Pressure: 1035.6 hPa

Weather forecast from yr.no.
Rss Icon

Kalender

  • Inga kommande evenemang i jan 14
  • Inga kommande evenemang i feb 14
  • Inga kommande evenemang i mar 14
  • Inga kommande evenemang i jul 14
  • Inga kommande evenemang i okt 14
  • Inga kommande evenemang i nov 14
  • Inga kommande evenemang i dec 14

Stål

Järnbruksklubben vill se Outokumpus underlag Menar att nedläggning inte behövs

Tags in Category

Boliden förlänger Taragruvans livstid

Förlängs till år 2019