Du är här:
Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin ○ Söndag, december 21, 2014

Lukas Lundin köper tillbaka kolgruvor för vrakpriser. År 2008 sålde han 12 kolfyndigheter i USA...

Luleå tekniska universitet blir genom en satsning från EIT, Europeiska institutet för innovation...

Boliden har invigt en ny anläggning för silverutvinning vid zinksmältverket Kokkola i Finland....

Ovako stål- och valsverk har tecknat ramavtal med NCC om underhåll, byggnation och markarbete på...

Lucara Diamond räknar preliminärt med att hålla tre försäljningar av stora och ovanliga...

Råstålsproduktionen i USA uppgick till 1.877.000 ton under vecka 49, fram till den 6 december....

Lucara Diamond har bolaget satt prospekteringsbudgeten för helåret 2015 till mellan 7,0 och 8,0...

Prisraset på järnmalm blev spiken i kistan för Northland. Sedan en grupp svenska investerare...

Peab meddelar att de skriver av fordringar mot Northland, i och med gruvbolagets konkurs. Peabs...

Northland Resources samt dess dotterbolag har fått sin konkrsansökan godkänd av Luleå Tingsrätt...

Nuvarande vd i Drillcons svenska dotterbolag Drillcon Core, Staffan Abrahamsson, kommer att gå i...

Lundin Mining spår signifikant produktion från Aquablanca från första kvartalet 2015....

LKAB hamnar på plats fem på listan över Sveriges bästa arbetsgivare enligt Universums årliga...

Lovisagruvans intressebolag Vilhelmina Mineral, där Lovisagruvan har 29 procent, har av...

Endomines företrädesemission av "units", bestående av aktier och teckningsoptioner, har...

Semafo, med verksamhet i Burkina Faso, har återupptagit verksamheten vid Mana-gruvan efter en...

Tre av de största gruvproducenterna i världen har under den gångna veckan meddelat sänkta...

WSP har fått i uppdrag av Trafikverket att införa ett nytt signalsystem på Malmbanan, mellan...

LKAB återupptar trafiken på Malmbanan efter ett par dagars strejk. LKAB har kommit överens med...

En kontrollbalansräkning för gruvbolaget Dannemora Mineral visar att bolagets eget kapital...

Vale överväger att knoppa delar av basmetallverksamheten, med en sannolik börsnotering i Kanada. Åtgärden skulle vara ett led i att fokusera på...

LKAB har genomfört en emission om totalt 2 miljarder kronor inom ramen för MTN-programmet. Lånet har en löptid om fem år är uppdelat i två...

Sedan första juli i år ska alla lastbärande stålkomponenter inom byggindustrin vara CE-märkta enligt EU:s nya byggproduktförordning.
– Det...

Den finländska staten är beredd att betala hälften av kostnaderna för en ny järnväg och för en vägförbindelse till gruvan som planeras till Sokli...

Just nu pågår en större studie i utvärderingen av grönlutslam som täckningsmaterial för gruvavfall. Boliden, Ragn-Sells, MTC, SCA Obbola, Domsjö...

Semafo har meddelat att anställda sedan lördagskvällen haft "olagligt" arbetsstopp vid guldgruvebolaget gruva Mana i Burkina Faso.

Vargön Alloys förlänger sitt avtal med Vattenfall. Avtalet löper över fem år och gäller leveranser av el om totalt 5 terawatt. Avtalet innehåller...

Semafo har säkrat en kreditfacilitet på upp till 60 miljoner dollar vilken tillsammans med kassan på 121 miljoner ska finansiera budet på...

Kilimanjaro Gold har avslutat en nyemission. 8 miljoner kronor tillförs genom emission av aktier. Ytterligare 3,6 miljoner kan lösas in med...

Sandvik Materials Technology (SMT) lägger ned stanslinjestålsaffären i Qingdao, Kina. SMT har för avsikt att även avveckla säljverksamheten för...

Northland Resources meddelar att Luleå Tingsrätt har godkänt bolagets ansökan om ackordsförhandling för de svenska dotterbolagen Northland...

Beowulf Mining, vars depåbevis handlas på Aktietorget, meddelar att järnmalmsprojektet Kallak har kommit till den punkt i utvecklingsfasen då...

Det krisdrabbade gruvbolaget Northland redovisar en nettoförlust på cirka 7 miljarder kronor för årets tredje kvartal. Merparten handlar om...

Rio Tinto, ett av världens största, sänker sina planerade investeringar, capex, med 500 miljoner dollar till under 8,5 miljarder dollar för 2014...

Materialutvecklingen inom stålbranschen går hissnande fort. Det är något som bland annat fordonsindustrin inte varit sena att utnyttja.
Men...

Stena Aluminium har tagit fram en ny metod för att kyla aluminiumslagg, vilken möjliggör att mer aluminium kan utvinnas ur restprodukter.

Det krisdrabbade gruvbolaget Northland ajournerar torsdagens bolagsstämma. Enligt bolaget uppfylldes inte de närvarokrav som satts upp som villkor...

Förhandlingarna har brakat samman mellan LKAB Malmtrafik och Norsk Lokomotivmannsförbund. Strejk har utbrutit.

Marknaden underskattar den potential som Botnia Exploration har i guldfyndigheterna i Vindelgranseleområdet. När alla tillstånd väl är på plats...

Ryska Alrosa, världens i volym mätt största producent av rådiamanter, redovisade på onsdagen ett nettoresultat på motsvarande -1,6 miljarder...

Northland Resources styrelse har utvärderat rådande situation och bestämde...

Enligt företagsbarometern för små och medelstora företag var gruvbranschens...

Lundin Mining har uppnått vad det kallar kommersiell produktionsnivå vid den...

Att Kilimanjaro Golds tanzaniska partner, geologen Josephat Mwita, anser sig...

Världsbanken har beslutat om att satsa på renare energiformer i...

Dannemora Minerals ansökan om att få sin företagsrekonstruktion förlängd har...

Det belgiska zinkbolaget Nyrstar, sektorkollega till Boliden, stänger...

BHP Billiton, har gjort ytterligare sänkningar av bolagets planerade...

Priset på järnmalm, med 62 procent järninnehåll för leverans till den...

Botnia Exploration, som handlas på Aktietorget, tog en nedskrivning om 628...

Industriföretagen planerar att minska sina investeringar, visar Statistiska...

Volvokoncernen avsätter 650 miljoner för förväntade kreditförluster, då...

Northland Resources kan komma att räddas. En svenska investerargrupp har...

USA:s storföretag har byggt upp varulager och nya ledningsfunktioner för att...

Sannolikheten för att gruvbolaget BHP Billiton går vidare med en utbyggnad...

SSAB meddelar att skiljenämnden, som utsetts av Centralhandelskammarens...

BDX har erhållit ett avtal från LKAB om att sköta de interna transporterna i...

Den senaste dagsnoteringen för 62-procentig järnmalm levererad till den...

ThyssenKrupp redovisar ett justerat rörelseresultat, inklusive Steel...

EU har i all tystnad förhandlat fram ett stort transatlantiskt...

Centralbanker köper allt mer guld, stressade av geopolitisk oro och för att...

Råstålsproduktionen i USA uppgick till 1 854 000 ton under vecka 46, fram...

Ett internationellt bolag planerar att finansiera det finländska gruvbolaget...

Delta Minerals har tecknat avtal för försäljning av de första 60 000 ton...

Sotkamo Silver redovisar ett resultat efter finansiella poster på -2,5...

Tre tidigare anställda hos ståltillverkaren SSAB har dömts i Falu tingsrätt...

Drillcons svenska dotterbolag Drillcon Core återanställer 13 personer tack...

Guldprospekteringsbolaget Kopy Goldfields föreslår en nyemission med...

Kilimanjaro Gold, som är listat på NGM MTF, redovisar ett nettoresultat om -...

En kanadensisk advokat vill ha med sig fler aktieägare i en grupptalan mot...

SKF ska leverera onlineövervakning av fem bergspel till gruvan i Malmberget...

Industriföretag och gruvor är miljöer som kräver ett strukturerat,...

Kennametals orderingång för jämförbara enheter sjönk 2 procent under...

LKAB har köpt en Caterpillar 6060 FS till Svappavaarafälten. Grävmaskinen...

Glencore stänger ner produktionen vid kolgruvorna i Australien under tre...

Salzgitter rapporterar ett nettoresultat om 3,8 miljoner euron i det tredje...

Kilimanjaro Gold erkänner sig redo att implementera en ny metod för fortsatt...

Gränges redovisar ett resultat före skatt om 73 miljoner kronor (53) för det...

LKAB ansöker om att få bygga ut sin produktion i Kiruna. Bolaget har ansökt...

BHP Billiton kommer inte att sälja av sina tillgångar i västra delarna av...

Pressreleaser

Platsannonser

Rss Icon

Kalender

 • Inga kommande evenemang i jan 14
 • Inga kommande evenemang i feb 14
 • Inga kommande evenemang i mar 14
 • Inga kommande evenemang i apr 14
 • Inga kommande evenemang i maj 14
 • Inga kommande evenemang i jun 14
 • Inga kommande evenemang i jul 14
 • Inga kommande evenemang i aug 14
 • Inga kommande evenemang i sep 14
 • Inga kommande evenemang i okt 14
 • Inga kommande evenemang i nov 14
 • Inga kommande evenemang i dec 14

Stål

Atlas Copco tar miljardlån Finansierar förvärv

Boliden förlänger Taragruvans livstid

Förlängs till år 2019

Tags in Category