Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 26 2017
Senaste Nytt

Stort tapp för Caterpillar

Foto: Caterpillar
Foto: Caterpillar
Publicerad av
Martin Stråmo - 22 apr 2013

Caterpillars försäljning inom segmentet Construction Industries, anläggningsmaskiner, minskade med 17 procent till 4,2 miljarder dollar under det första kvartalet. Rörelseresultatet inom anläggningsmaskiner minskade med 61 procent till 239 miljoner dollar (616). Det framgår av Caterpillar kvartalsrapport. Försäljningsförsämringen hänvisas till lägre volymer, valutaeffekter och prissänkningar. Försäljningen sjönk i samtliga geografiska regioner. Affärsområdet Resource Industries, som till störst del utgörs av gruvindustrin, visade en minskad försäljning med 23 procent till 3,7 miljarder dollar. Under första kvartalet 2013 fortsatte gruvbolagen att minska sina investeringar och orderingången fortsatte att vara svag och ligga klart under första kvartalet 2012, skriver Caterpillar. Rörelseresultatet inom Resource Industries sjönk med 59 procent till 477 miljoner dollar.