Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 26 2017
Senaste Nytt

Luleå blir nod för råvaruforskning

Sven-Erik Österberg landshövding Norrbotten, Maria Magdalena Holmgren, projektledare KIC RawMatTERS, Mikael Ramström, Atlas Copco Rock Drills AB, Jenny Greberg Luleå tekniska universitet och Interim Management Team HQ Berlin, Staffan Sandström Boliden Minerals AB, Monica Bellgran, forskningsdirektör LKAB och Pär Weihed professor Luleå tekniska universitet och ordförande för den nordliga noden. Foto: LTH
Sven-Erik Österberg landshövding Norrbotten, Maria Magdalena Holmgren, projektledare KIC RawMatTERS, Mikael Ramström, Atlas Copco Rock Drills AB, Jenny Greberg Luleå tekniska universitet och Interim Management Team HQ Berlin, Staffan Sandström Boliden Minerals AB, Monica Bellgran, forskningsdirektör LKAB och Pär Weihed professor Luleå tekniska universitet och ordförande för den nordliga noden. Foto: LTH
Publicerad av
Martin Stråmo - 17 dec 2014

EU:s största projekt inom råvaruområdet sedan kol- och stålunionen, RawMaTERS, får en av sina sex europeiska noder i Luleå. Projektet är en miljardsatsning för att öka Europas konkurrenskraft på världsmarknaden. Noden i Luleå är ett samarbete mellan Sverige, Danmark och Irland.

- Sverige och Norrbotten är beroende av att ha en konkurrenskraftig, innovativ och hållbar gruv- och mineralsektor. För Norrbotten är det en möjlighet och en utmaning att få ta del av denna innovationssatsning som kommer att ge ökad konkurrenskraft, nya företag och nya jobbtillfällen här i länet. Det är bra både för forskningen vid Luleå tekniska universitet och för näringslivet och kommer att stärka hela Norrbotten, säger landshövding Sven-Erik Österberg, i ett pressmeddelande.

- Från LKABs sida ser vi det här som en fantastisk möjlighet att stärka vår gemensamma konkurrenskraft globalt. Det ger oss ekonomiska och politiska förutsättningar att kraftigt växla upp det innovationsarbete som pågår inom industri, akademi och institut, när det gäller den råvaru-relaterade verksamheten i Europa. Det är en stor prestation av alla inblandade att hämta hem det här, säger Monica Bellgran, forskningsdirektör vid LKAB, i ett pressmeddelande.