Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, maj, 26 2019
Senaste Nytt

Utmaningar och visioner

Per Corshammar, Ramböll och Elisabeth Sinclair, Norrbotniabanan. Foto: Axel Johansson
Per Corshammar, Ramböll och Elisabeth Sinclair, Norrbotniabanan. Foto: Axel Johansson
Per Corshammar, Ramböll och Rune J. Arnøy, Narvik Havn i samtal. Foto: Axel Johansson
Per Corshammar, Ramböll och Rune J. Arnøy, Narvik Havn i samtal. Foto: Axel Johansson
Publicerad av
Axel Johansson - 28 jan 2015

Under andra dagen på Framtidens gruv- och mineralindustri 2015 talade en mängd olika föreläsare inom gruvnäringen och också företag inom infrastruktur. Kontakter knöts och folk blev nyfikna på de olika projekt som det sysslas med. Först ut under dagen var Kanadas Sverigeambassadör Kenneth Macartney som berättade om Kanadas enorma gruvindustri och dess roll i ekonomin. Han pratade om att uppmuntra kontakter mellan svenska och finska företag.

Som stor gruvjätte i världen citerade Kenneth Macartney björnen Bamse i det att ”den som är stark måste också vara snäll”. Kenneth Macartney poängterade att det är viktigt att ta ansvar för de mjuka frågorna, att man tar ansvar för att ha en ansvarsfull verksamhet.

Näst på tur var Pierre Arcand, från Quebecs regering och ansvarig för ”Plan Nord” som handlar om en stor satsning på den norra delen av Quebec där det finns fyndigheter, bland annat nickel, kobolt, platina och zink. Han pratade om det viktiga i att involvera alla som berörs av planerna så som de boende i regionen, till exempel ursprungsbefolkningen.

Stora utmaningar

Talare var också Gunnar Malm, generaldirektör på Trafikverket.

Han pratade om de ramar som Trafikverket jobbar inom vilket gör att det kan vara svårt att föra över pengar från ett projekt till ett annat. Det kan till exempel behövas ett riksdags- eller regeringsbeslut innan en sådan överföring kan ske.

Sverige och Trafikverket står inför stora utmaningar, exempelvis gruvexpansionen vindkraftsatsningen och turistnäringen.

Han förtydligade också att Trafikverket styrs av den politik som förs. Därför kan de inte, till företagens förtret, göra något åt det som branschen tycker att man ska göra.

Visioner för Narvik

Rune J. Arnøy från Narvik Havn pratade om Narviks fördelar som knutpunkt och företagets planer på till exempel nya hamnar i området.

Han berättade att det är i princip samma avstånd från Narvik till den amerikanska östkusten som det är från Rotterdam, vilket man inte tänker på när man kollar på en karta. 

Han talade sig varm för samarbete mellan de arktiska länderna och för att på så sätt skapa en led från väst till öst på det norra halvklotet.

Då Narviks hamn är isfri och har inga begränsningar på vilken typ av fartyg de kan ta emot välkomnade han företag att använda sig av staden och dess egenskaper.

Kapacititetsbrister

Elisabeth Sinclair från Norrbotniabanan och Per Corshammar, järnvägsexpert från Ramböll, pratade om de kapacitetsbrister som finns inom den svenska järnvägen och att Norrbotniabanan behövs för kunna möta tillväxten i norra Sverige.

- Banan har betydelse för samhället i framtiden, det brådskar, säger Elisabeth Sinclair.

Per Corshammar berättade om att godståg för närvarande måste ställa tågen åt sidan i två timmar på grund av att det inte finns dubbelspår. Detta leder till förluster för företagen och minskad konkurrenskraft. Lösningen enligt Per Corshammar är att bygga Norrbotniabanan.

- Den skulle vara billigare än att bygga dubbelspår, den effektiviserar och det skulle blir kortare restid mellan Skellefteå, Luleå och Umeå, säger Per Corshammar.