Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, okt, 23 2017
Senaste Nytt

LKAB byter koncernstruktur

Foto: LKAB
Foto: LKAB
Publicerad av
Martin Stråmo - 04 dec 2015

LKAB har beslutat om en ny koncernstruktur. Järnmalmsproduktionen ska hamna mer i fokus och en långsiktig hållbar gruvdrift ska säkras. Den nya koncernstatusen kommer att gälla från 1 januari 2016.

– LKAB står inför ett nytt läge. En förändrad omvärld med fallande världsmarknadspris på järnmalm leder till att vi måste rusta vår organisation för att klara nya utmaningar, säger vd och koncernchef Jan Moström, i ett pressmeddelande.

Verksamheten ska delas in i tre divisioner, gruva och förädlingsverk i Kiruna, gruva och förädlingsverk i Malmberget och Svappavaara samt LKAB Minerals med LKAB Wassawaara.

– Nu ger vi tydligare ansvar och mandat till organisationen. LKAB ska vara en lönsam och långsiktigt hållbar leverantör av högkvalitativa vidareförädlade järnmalmsprodukter. Vi sätter järnmalmsverksamheten främst och skapar en enklare och mer transparent organisation, säger Jan Moström, i ett pressmeddelande.

Nya koncernfunktioner kommer att skapas: Ekonomi, HR och Hållbarhet, Verksamhetssupport och Affärsutveckling samt Marknad och Logistik.

– Den utmaning som vi har framåt och strukturförändringen i sig skapar behov av delvis nytt ledarskap. Jag vill tacka de som nu går vidare till nya uppgifter inom eller utanför företaget för deras bidrag i LKAB:s koncernledning, säger Jan Moström, i ett pressmeddelande.

Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto:  Pixabay, kredit: Kuongchin
Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto: Pixabay, kredit: Kuongchin

"Karelian Diamond Resources diamantgruva värd 220 miljoner dollar"

"Aningen kritisk"

I norra Savolax i Finlands pågår planering av en diamantgruva. Karelian Diamond Resources har på Lon...

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...