Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 26 2017
Senaste Nytt

Endomines tidigarelägger start av selektiv gruvdrift

Foto: Endomines
Foto: Endomines
Publicerad av
Tommy Ekholm - 22 dec 2015

Endomines tidigare meddelade start för selektiv gruvdrift i början av 2016 har av praktiska skäl tidigarelagts. Detta leder till att årsproduktionen för 2015 minskar något från tidigare bedömda 500-600 kilo guld.

Samarbetsförhandlingarna (MBL-förhandlingar) har slutförts och cirka 50 procent av den operativa personalen vid Pampalogruvan har permitterats. Endomines kommer att rapportera sina sedvanliga kvartalsvisa produktionssiffror i början av januari 2016.

2016 räknar Bolaget med att producera 300-350 kilo guld från verksamheten i Pampalo.

Produktionen 2016 kommer att baseras på selektiv gruvdrift där bolaget kommer att bryta och anrika cirka 125 000 ton malm med hög ingående guldhalt. Gruvdriften kommer att koncentreras till områden med hög guldhalt, både tidigare kända och upptäckta under 2015. Det reducerade tonnaget kommer att anrikas i anrikningsverket i perioder om 7-10 dagar per månad. Pampalo underjordiska gruva kommer att vara i kontinuerlig drift, men endast under vardagar.

Bolaget räknar med att dessa förändringar i gruvdrifts- och anrikningsprocesserna, inkluderande tillfälliga permitteringar av personal, kommer att öka lönsamheten vid verksamheten i Pampalo Guldgruva. Cash-Cost estimeras reduceras till en nivå såväl under dagens som framtida prognostiserat pris på guld.