Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Minskad guldproduktion från Endomines

Foto: Endomines
Foto: Endomines
Publicerad av
Tommy Ekholm - 08 jan 2016

Endomines rapporterar produktionsresultaten för det fjärde kvartalet 2015 från verksamheten i Pampalo guldgruva i östra Finland. Guldproduktionen under kvartalet uppgick till 118,5 kilo. För helåret 2015 uppgick guldproduktionen till 529,5 kilo (761,9 kilo under 2014). Under 2016 räknar Bolaget med att producera från 300 till 350 kilo guld.

Tonnaget och guldproduktionen under det fjärde kvartalet påverkades av introduktionen av selektiv gruvdrift i mitten av december 2015. Anrikningsverket var inte i drift under den senare delen av december och malmen härrörde från områden med låg guldhalt. Avsikten med selektiv gruvdrift är att koncentrera gruvbrytningen till såväl de tidigare kända som under 2015 upptäckta områden med hög guldhalt.