Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 26 2017
Senaste Nytt

Archelon förvärvar nickelprojektet

Foto: Archelon
Foto: Archelon
Publicerad av
Tommy Ekholm - 18 jan 2016

Archelon tecknat avtal med Nickel Mountain Group avseende förvärv av 99,64 procent av bolagen Nickel Mountain Resources AB och dess helägda dotterbolag Nickel Mountain AB.

Tillgångarna i dessa bolag består i huvudsak av tre bearbetningskoncessioner avseende nickelprojektet Rönnbäcken i Storumans kommun med två undersökningstillstånd i omedelbart angränsande områden. Rönnbäcken har beskrivits som en av de större obearbetade nickelfyndigheterna i Europa. De förvärvade företagen har under senare år inte bedrivit någon aktiv verksamhet och därför redovisas inga nyckeltal. Företagen har vid övertagandet inte några anställda.

Affären innebär att Archelon förvärvar 99,64 procent av samtliga aktier i NMR och indirekt 100 procent av aktierna i dotterbolaget Nickel Mountain AB. Resterande 0,36 procent av det totala antalet aktier i NMR innehas av externa fysiska och juridiska personer och omfattas inte av detta avtal.

Köpeskillingen erläggs genom nyemission av 3 550 827 B-aktier i Archelon vilket motsvarar 5 procent av det totala antalet B-aktier i bolaget. Kursen är bestämd till 16 öre per aktie, vilket är den genomsnittliga kursen under perioden 22 december till den 29 december 2015. Apportegendomen är således värderad till 568 132,32 kronor. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i Archelon med 24 298,22 kronor.

– Det är näst intill unikt att ett litet bolag som Archelon erbjudits möjlighet att förvärva ett projekt av denna storlek och potential. En anledning är att säljaren helt bytt verksamhetsinriktning och nu är ett renodlat europeiskt inkassoföretag. En annan och mer avgörande anledning är givetvis att råvarupriser, och då inte minst nickelpriset, är extremt låga, innebärande att Rönnbäcken i dagsläget inte visar lönsamhet. För vår del handlar det om en ren spekulation i stigande metallpriser. Förvärvet och köpeskillingen kan ytterligare motiveras då det i de köpta bolagen finns andra tillgångar i form av små aktieposter i råvarubolag samt prospekteringsutrustning som tillsammans matchar det överenskomna priset, säger Tore Hallberg, vd i Archelon, i en kommentar.