Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Botnia Exploration genomför nytt prospekteringsprogram

Bengt Ljung, vd på Botnia Exploration. Foto: Botnia Exploration
Bengt Ljung, vd på Botnia Exploration. Foto: Botnia Exploration
Publicerad av
Tommy Ekholm - 21 jan 2016

Botnia Exploration står i startgropen för en ny prospekteringsinsats i Vindelgranseleområdet. Prospekteringen är ett led i bolagets strategi att utveckla Vindelgranseleområdet till ett framtida gruvområde med koncentration till småskalig underjordsbrytning av framförallt guldmineraliseringar.

Bolaget fann under 2015 nya intressanta mineraliseringar av silver, zink och bly med halter som indikerar stor potential. Dessa nya fynd tillsammans med tidigare intressanta fynd av guld har gjort att företaget under de kommande veckorna inleder ett program för omfattande kärnborrning, markgeofysik och bottenmoränprovtagning.

Målet med prospekteringen är att utveckla en eller flera fyndigheter så ytterligare bearbetningskoncessioner kan sökas utöver den befintliga ansökan för Fäbodtjärn som beräknas vara färdigbehandlad inom den närmaste tiden.

– Borrprogrammet är ett resultat av vår framgångsrika prospektering under 2015. Vi kunde då visa goda halter av guld, silver, bly och zink i häll och nu tar vi nästa steg. Jag är speciellt glad och förväntansfull att vi återigen funnit en eller flera kvartsgångar med halter som ger oss förhoppningar om nya fyndigheter med ekonomisk potential. Skillnaden mot Fäbodtjärn och dess rika kvartsgång av guld är att de nya gångarna är både betydligt längre och har större mäktighet och tjocklek. Möjligtvis kan kvartsgångarna sträcka sig ännu längre österut i riktning mot Granlunda, en mineralförekomst av zink, koppar, bly och silver som bröts under första hälften av 1900-talet och som nu är nedlagd, säger Bengt Ljung, vd på Botnia Exploration Holding.

Vinterns kärnborrning är koncentrerad till ett stråk ett fåtal kilometer söder om Botnias guldfyndighet i Fäbodtjärn och i anslutning till Middagsberget. Kärnborrningarna väster om Middagsberget i Jägarliden ska utvärdera de områden där provtagning av bottenmorän visat förhöjda halter av guld. Öster om Middagsberget kommer kärnborrningarna att fokusera på de nya kvartsgångar som upptäcktes 2015.

– Det är mycket glädjande att vi kan satsa i tider när gruvnäringen generellt brottas med problem, säger Bengt Ljung.

Vindelgranseleområdet ligger i Västerbotten längs den så kallade Guldlinjen och cirka 10-15 km från gruvområdet Kristineberg där zink har brutits sedan 1940-talet.