Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Zinkgruvan Mining slår rekord

Foto: Zinkgruvan
Foto: Zinkgruvan
Publicerad av
Tommy Ekholm - 26 jan 2016

Under 2015 så slog Zinkgruvan nya produktionsrekord. Gruvan producerade totalt 1,26 miljoner ton malm, en ökning med drygt 33 000 ton jämfört med 2014. Det är tredje året i rad som rekordet slås.

– Produktionen under 2015 förlöpte utan större störningar med bra halter och utbyten. Det känns extra bra att vi överträffar våra produktionsmål trots att det råder lågkonjunktur på råvarumarknaden. Vi har fortsatt att satsa på att effektivisera verksamheten, vilket medfört en hög och jämn produktion i både gruvan och anrikningsverket. Under kommande år planerar vi för ännu större produktionsökningar genom att investera i ny utrustning, säger Bengt Sundelin, vd på Zinkgruvan Mining.

Förutom nytt produktionsrekord slogs även det föregående årets rekord i antal ton anrikad malm och ton producerad zinkmetall, vilken är huvudmetallen i Zinkgruvan. 

De nya produktionsrekorden under 2015 innebär 1,26 miljoner ton producerad malm, 1,24 miljoner ton anrikad malm samt 83 500 ton producerad zinkmetall.