Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 26 2017
Senaste Nytt

Nordkalks tillstånd för utvidgningen i Klinthagen fastställt

Foto: Nordkalk
Foto: Nordkalk
Publicerad av
Tommy Ekholm - 26 jan 2016

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt Mark- och miljödomstolens tillstånd till hela den utvidgningen av täkten i Klinthagen på norra Gotland på Nordkalk ansökt om. Täkttillståndet omfattar såväl en förlängning av tillståndet i nuvarande täkt och en utvidgning nordväst därom på 34 hektar.

Tillståndet gäller tillsvidare och omfattar drygt 20 miljoner ton kalksten av olika kvaliteter. Det innebär att verksamheten nu kan fortsätta i nuvarande omfattning och att råvara finns tillgänglig för minst 5 år framåt och för flera kvaliteter i upp till 10 år.

Dispensen från Art- och habitatdirektivet har i domen upphävts, då domstolen menar att någon sådan inte krävs. Domen innefattar ett Natura 2000 tillstånd. Tillståndet är förenat med verkställighet, med undantag för en del av utvidgningsområdet, till dess att domen vunnit laga kraft i februari 2016.

– Det var med lättnad vi mottog detta besked. Nu kan vi planera för den fortsatta verksamheten i Klinthagen samtidigt som vi får mer tid för planeringen av den långsiktiga kalkstensförsörjningen på Gotland. Vi avser att fortsätta verksamheten på Gotland i många år framöver, säger Mikael Lindberg, platschef på Nordkalk Storugns.