Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, maj, 28 2017
Senaste Nytt

Minskad amerikansk stålproduktion

Publicerad av
Tommy Ekholm - 27 jan 2016

Den amerikanska stålproduktionen uppgick till 1.670.000 ton under den senaste rapportveckan. Produktionen var upp 1,1 procent jämfört med veckan dessförinnan och -7,6 procent från nivån under motsvarande vecka förra året.

Hittills i år är produktionen ned 12,0 procent, jämfört med motsvarande period i fjol. Det ackumulerade kapacitetsutnyttjandet ligger på 66,5 procent (76,4).

Det framgår av statistik från American Iron and Steel Institute.

Statistiken baseras på ett underlag motsvarande ungefär 50 procent av den amerikanska stålindustrin.

USA är den fjärde största producenten av råstål i världen. Under 2015 sjönk den amerikanska råstålsproduktionen med 10,5 procent enligt World Steel Association.

(SIX News)