Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Svensk stålexport för 42 miljarder kronor

Foto: SSAB
Foto: SSAB
Publicerad av
Tommy Ekholm - 29 jan 2016

När bergshanteringens kvinnor och män samlas till Hindersmässan i Örebro den 29-30 januari kan de se tillbaka på ett utmanande stålår. Värdet av den samlade svenska stål­exporten ökade med fem procent och uppskattas till cirka 42 miljarder kronor. Sam­tidigt är den exporterade volymen i sort sett oförändrad och ligger på tre miljoner ton.

− Förra året kännetecknas främst av året då världsmarknaden svämmade över av prisdumpat kinesiskt stål, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Stålproduktionen i Kina minskade något under 2015 men den kinesiska stålexporten har rusat i höjden samtidigt som efterfrågan på hemmamarknaden har fallit. Exporten av kinesiskt stål har ökat i en närmast ohämmad takt och nära nog fördubblats jämfört med nivån 2013. Kinas stålexport uppgick 2015 för första gången till mer är 100 miljoner ton.

− Trots en svår konkurrenssituation har svensk stålindustri också haft framgångar under föregående år. Eftersom vi är starkt nischade konkurrerar vi mestadels med special­stål och behåller vår position som världsledande på flera områden, säger Bo-Erik Pers.

Utvecklingen för den svenska ekonomin i allmänhet och de stålkonsumerande sektorerna i synnerhet förespås bli positivt i framtiden, varför Jernkontoret tror på en modest ökning av stålefterfrågan i Sverige under 2016.

Det svenska stålet exporterades under 2015 till 140 länder, varav EU (inklusive Norden) fortsatt är den viktigaste marknaden, men även USA och Kina mottog betydande andelar av den svenska stålexporten. USA och Kina har under de senaste tio åren blivit allt mer betydelsefulla marknader, men 70 procent av den svenska stålexporten går fortfarande till andra EU-länder och Norge.