Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Endomines genomför nyemission

Foto: Endomines
Foto: Endomines
Publicerad av
Tommy Ekholm - 29 jan 2016

Endomines har genomfört en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen övertecknades och tillför bolaget cirka 70,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Totalt tecknades 746 126 023 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande 94,9 procent av nyemissionen. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt 540 253 208 aktier, motsvarande 68,9 procent av nyemissionen. Nyemissionen omfattar totalt 786 470 625 aktier och tecknades till 163,6 procent. Företrädesemissionen är således övertecknad.

Efter tillförd emissionslikvid om 70 782 356,25 kronor och netto överföring till fri fond med 70 782 356,25 kronor kommer Endomines aktiekapital att uppgå till 262 156 875,00 kronor. Aktiernas kvotvärde kommer att uppgå till 0,25 kronor efter den nedsättning från 1,00 kronor som beslutades vid den extra bolagsstämman den 17 december 2015. Antalet aktier kommer att uppgå till 1 048 627 500 efter genomförd nyemission.

Vi är mycket nöjda med det stöd våra aktieägare visat oss i Endomines framgångsrikt genomförda nyemission för finansiering av främst investeringar i fortsatt prospektering i Pampalo, inklusive drivning av snedbana och undersökningsorter. Vi bedömer att Endomines står väl rustat inför kommande gruvdrift baserat på pågående prospektering och goda utsikter till stigande guldpris, säger Markus Ekberg, vd på Endomines, i en kommentar.