Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, feb, 15 2019
Senaste Nytt

Nordforsk ger stöd till utveckling av arktisk gruvindustri

Publicerad av
Tommy Ekholm - 01 feb 2016

Nordforsk och de nordiska länderna har beviljat drygt 109 miljoner kronor under en fem-års period för inrättande av fyra nya nordiska ”Centres of Excellence” för utveckling av Arktis. Högskolan Dalarna ingår i två av dem.

Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities (REXSAC) för forskning om hållbar utveckling inom arktisk gruvindustrin.

Förutom Högskolan Dalarna ingår Stockholms universitet, Stockholm Environment Institute, Stefansson Arctic Institute, University of Copenhagen, Danmarks Nationalmuseum, Norska institutet för kulturarvet forskning, University of Oslo, Grönlands institut för naturresurser, Uleåborgs universitet, Svenska Lantbruksuniversitet och Memorial University of Newfoundland (Kanada). Projektet leds av Kungliga Tekniska Högskolan. Kontaktperson på Högskolan Dalarna: Albina Pashkevich, Kulturgeografi. 

Reindeer Husbandry in a Globalizing North – Resilience, Adaptations and Pathways for Actions (ReiGN) för hållbar utveckling inom rennäringen

Förutom Högskolan Dalarna ingår Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, norska institutet för naturforskning, norska institutet för kulturarvet forskning, Umeå universitet, Svenska Lantbruksuniversitet, Högskolan i Helsingfors, Uleåborgs universitet, Lapplands universitet, naturresurser Institute Finland, Nordiskt Genresurscenter, Ájtte - Svenskt Fjäll- och Samemuseum, University of Reading (UK), Concordia University (Kanada), Heriot-Watt University (UK) och University of Waikato (NZ). Projektet leds av Norska University of Life Sciences. Kontaktperson på Högskolan Dalarna: Pascal Rebreyend, Datateknik.

Annons