Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Ökad vinst för Gränges

Foto: Gränges
Foto: Gränges
Publicerad av
Tommy Ekholm - 04 feb 2016

Aluminiumbolaget Gränges redovisar ett resultat före skatt om 126 miljoner kronor (116) för det fjärde kvartalet 2015.

Rörelseresultatet blev 128 miljoner (97), vilket gav en marginal på 10,2 procent (8,0).

Resultat efter skatt uppgick till 83 miljoner kronor (89) eller 1,11 kronor aktie efter utspädning (1,19).

Nettoomsättningen var 1.252 miljoner (1.217).

Styrelsen föreslår en utdelning på 2,00 kronor per aktie (1,50) för 2015.

Gränges spår en försäljningsutveckling i Asien något sämre än marknaden första kvartalet.

Det framgår av bokslutsrapporten.

Effekterna av fjolårets nedgång i aluminiumpremien beräknas innebära en negativ effekt i kvartalet.

Gränges ser tecken på ett stabilare Asien där bland annat stimulanser i Kina påverkar.

Bolaget spår en fortsatt positiv utveckling i Europa, Nord- och Sydamerika 2016.

Gränges försäljningsvolym var 38,9 kton fjärde kvartalet (37,7).

Det var en ökning med 3,3 procent i årstakt.

(SIX News)