Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Minskade intäkter från Lovisagruvan

Foto: Lovisagruvan
Foto: Lovisagruvan
Publicerad av
Tommy Ekholm - 04 feb 2016

Intäkterna från malmleveranserna från Lovisagruvan under fjärde kvartalet 2015 uppgick till 12,1 miljoner kronor, att jämföra med 14,3 miljoner kronor för samma period 2014), en minskning 14 procent.

Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 3,0 miljoner kronor (4,3) en minskning med 30 procent. Resultatet innebär en marginal på 25 procent (30 procent).

Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 0,1 miljoner kronor (3,2) en rörelsemarginal på 1 procent (22 procent).

Resultatet efter finansnetto uppgick till 0,1 miljoner kronor (3,2) en minskning med 97 procent.

Vinsten per aktie uppgick till 0,01 kronor (0,67).

Intäkterna från malmleveranserna är preliminära enligt de villkor som överenskoms med Boliden i början av 2015 innan det testprogram som inletts var genomfört och utfallet analyserats. Programmet genomfördes under första halvåret 2015 och analyserna från Boliden meddelades i augusti-oktober med tillägget att man inte var villig att anrika Lovisamalmen efter årsskiftet. Lovisagruvans analys av samma data har resulterat i en annan bedömning. En slutlig uppgörelse har ännu inte kunnat träffas. Intäkterna och därför även resultatet kan därför komma att justeras. De preliminära intäkterna ökade med 1 procent till 52,9 (52,3). Leveranskvantiteten ökade med 5 procent under 2015 med i stort sett samma metallhalt och även årets genomsnittspriser steg. Däremot blev den retroaktiva priskorrigeringen -1,6 miljoner kronor mot +1,4 miljoner kronor för 2014. Detta sistnämnda berodde på att priserna var i stigande i slutet av 2014 medan de var på väg ned i slutet av 2015. Anrikningskostnaderna hos Boliden ökade med 11 procent. Kostnaderna för personal ökade med 4 procent. Kostnaderna för underhåll sjönk med 15 procent genom delvis förnyad maskinutrustning. De administrativa kostnaderna steg med 6 procent främst genom ökad insats i affärsutveckling. Kostnaderna per ton levererad malm var praktiskt taget oförändrad. Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 10,4 miljoner kronor (16,6) och rörelsemarginalen 20 procent (32 procent).  

Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto:  Pixabay, kredit: Kuongchin
Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto: Pixabay, kredit: Kuongchin

"Karelian Diamond Resources diamantgruva värd 220 miljoner dollar"

"Aningen kritisk"

I norra Savolax i Finlands pågår planering av en diamantgruva. Karelian Diamond Resources har på Lon...

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...