Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Industrivärden kan stötta SSAB med ytterligare kapital

Industrivärdens nya vd Helena Stjernholm. Foto: Industrivärden
Industrivärdens nya vd Helena Stjernholm. Foto: Industrivärden
Publicerad av
Tommy Ekholm - 08 feb 2016

SSAB-storägaren Industrivärden vill inte säga hur man skulle agera om innehavet skulle be om ytterligare kapital till följd av den svåra stålmarknad som råder. På ett generellt plan ska investmentbolaget dock se till att hålla en sådan finansiell flexibilitet att man kan stötta sina innehav "vid tidpunkter och med en tajmning som är bra".

Det uppger investmentbolaget Industrivärdens nya vd Helena Stjernholm i en intervju med SIX News.

Stålbolaget SSAB:s aktiekurs har tappat närmare 80 procent under den senaste 5-årsperioden, och bara de senaste 12 månaderna är A-aktien ned 45 procent enligt SIX Edge. Utvecklingen följer en mycket tuff stålmarknad globalt, där ihållande utbudsökningar från framförallt Kina bidragit till att pressa priserna.

Samtidigt har det under en längre tid förekommit spekulationer från bland annat analytiker kring hur väl SSAB klarar av att försvara nuvarande skuldsättning och goodwill-poster om marknaden inte vänder till det bättre. Frågan man ställt sig är huruvida det svenska stålbolaget kan undvika att behöva göra nyemission.

Tidigare samma dag som Industrivärdens bokslut meddelade stålbranschens jätte Arcelor Mittal att man tvingas göra en nyemission på 3 miljarder dollar för att få kontroll över sin skuldsättning.

SSAB har en väldigt tuff marknad. Kan det bli aktuellt för er att stötta SSAB med mer kapital om de säger att de behöver det?

"Jag vill inte kommentera det specifika fallet, utan kan bara generellt säga att för att åstadkomma ett så bra resultat som möjligt som en långsiktigt bra ägare så får man jobba med sina bolag i tuffa tider och i bra tider", svarar Stjernholm först.

Ni har alltså tålamod med att stötta bolag som har det väldigt tufft så länge det går att motivera utifrån ett avkastningsperspektiv?

"Vi har i vårt strategiarbete jobbat med helheten och hur de olika delarna hänger ihop. En del har varit att kunna göra nya investeringar och en annan att kunna stötta bolag. Man vill som ägare kunna ha den finansiella flexibiliteten att göra transaktioner vid tidpunkter och med en tajmning som är bra", utvecklar Stjernholm med hänvisning till den strategiöversyn som dominerade Industrivärdens bokslut, återigen dock utan att nämna SSAB specifikt.

Industrivärden kontrollerade 17,7 procent av rösterna och 10,7 procent av kapitalet i SSAB per årsskiftet. Stålbolaget var då värdemässigt Industrivärden-portföljens i särklass minsta särredovisade innehav, på 2 procents portföljandel.

(SIX News)