Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Demonstration mot Kinas ståldumpning

Foto: SSAB
Foto: SSAB
Publicerad av
Tommy Ekholm - 09 feb 2016

Måndagen den 15 februari samlas cirka 3000 svenska och europeiska stålverksanställda i Bryssel för att demonstrera mot Kinas prisdumpade stålexport. Enligt Eurofer, den europeiska branschorganisationen för stål, så står 1,5-3 miljoner jobb på spel.  

 Vi konkurrerar gärna med Kina, men inte med deras statliga stöd, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret, den svenska stålindustrins branschorganisation.

Sedan efterfrågan på den kinesiska hemmamarknaden fallit ihop har exporten av kinesiskt stål ökat i en närmast ohämmad takt och nära nog fördubblats jämfört med nivån 2013. Kinas stålexport uppgick 2015 för första gången till mer är 100 miljoner ton. De kinesiska priserna ligger långt under EU-genomsnittet och ibland under produktionskostnad.

 Det är uppenbart att de statliga stålverken i Kina är kraftigt subventionerade. Vi har förbjudit statsstöd i EU, men ändå finns det förslag om att tillåta det från Kina. Det är en snedvriden tanke från början till slut, säger Bo-Erik Pers.

Demonstrationen handlar om att EU kan släppa Kinas export helt fri efter 2016. Idag är det möjligt att lägga tillfälliga antidumpingåtgärder för att kompensera statliga stöd och dumpade priser, men den möjligheten riskerar att försvinna efter 2016. Frågan diskuteras på olika håll i EU just nu men ännu har kommissionen inte kommit med något förslag eller uttalande.

Stålindustrin i Europa är redan hårt pressade av den kinesiska överproduktionen som väller in i EU, därför är frågan högst upp på dagordningen i branschen.

 Vi hoppas att svenska politiker förstår att frågan handlar om likabehandling. Vi ska ha frihandel, men vi ska ha jämlika villkor också, säger Bo-Erik Pers.