Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Sämre än väntat för Boliden

Foto: Boliden
Foto: Boliden
Publicerad av
Tommy Ekholm - 11 feb 2016

Boliden redovisar ett rörelseresultat justerat före omvärdering av processlager på 596 miljoner kronor (1.134) för det fjärde kvartalet på räkenskapsåret 2015.

En extraordinär post påverkar resultatet med -45 miljoner kronor.

Marknaden hade räknat med ett rörelseresultat justerat för omvärdering av processlager på 897 miljoner kronor, enligt SIX News/Inquriy Financials enkät.

Rörelseresultatet uppgick till 416 miljoner kronor (1.158). Marknaden hade räknat med 807 miljoner.

Omvärdering av processlagret uppgick till -181 miljoner kronor (24).

Resultat före skatt landade på 354 miljoner kronor (1.090), väntat 753 miljoner.

Nettoresultatet blev 288 miljoner kronor (836). Här väntade sig analytikerna 581 miljoner.

Försäljningen uppgick till 9.699 miljoner kronor (9.614). Marknaden spådde en försäljning på 9.453 miljoner kronor.

Det fria kassaflödet uppgick till 36 miljoner kronor (366) under det fjärde kvartalet.

Styrelsen föreslår en utdelning på 3,25 kronor per aktie (2,25), jämfört med väntade 3,54 kronor.

Malmbrytningen vid Aitik-gruvan låg på 9,359 miljoner ton under det fjärde kvartalet 2015, att jämföra med 8,986 miljoner ton föregående kvartal.

Under det tredje kvartalet 2015 hade Boliden produktionsstörningar.

Kopparhalten vid Aitik-gruvan uppgick under fjärde kvartalet till 0,21 procent per ton (0,22 procent 3 kv).

Bolaget har flaggat för en genomsnittlig kopparhalt på 0,21 procent under 2015-2016.

Bolidens affärsområde Smältverk rapporterar att rörelseresultatet på 402 miljoner kronor (705) för det fjärde kvartalet 2015.

Marknaden hade väntat sig ett rörelseresultat på 659 miljoner kronor, enligt enkäten från SIX News/Inquiry Financial.

Exklusive omvärdering av processlager blev rörelseresultatet 583 miljoner kronor (681).

Rörelseresultatet inom Smältverk har påverkats av jämförelsestörande poster med -60 miljoner kronor.

Bolidens affärsområde Gruvor rapporterar ett rörelseresultat på 31 miljoner kronor (461) för det fjärde kvartalet 2015.

Marknaden hade räknat med ett rörelseresultat på 187 miljoner kronor, enligt SIX News/Inquiry Financials enkät.

Jämförelsestörande poster har påverkat rörelseresultatet inom Gruvor med +15 miljoner kronor.

(SIX News)