Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Tungt kvartal för SSAB

Foto: SSAB
Foto: SSAB
Publicerad av
Tommy Ekholm - 12 feb 2016

SSAB redovisar ett resultat efter finansnetto på -1.127 miljoner kronor (-1.423) för det fjärde kvartalet 2015. Bolaget har inlett förhandlingar om att minska antalet anställda i Norden.

Marknaden räknade med ett resultat på -986 miljoner kronor, enligt SIX News/Inquiry Financials enkät.

Rörelseresultatet uppgick till -878 miljoner kronor (-622), vilket kan jämföras med analytikernas förväntning vid -787 miljoner.

Rörelseresultat, justerat för engångsposter, uppgick till -802 miljoner kronor (118). Väntat var -782 miljoner.

Jämförelsestörande poster uppgick till -65 miljoner (-1.322).

Nettoresultatet blev -672 miljoner kronor (-1.312). Resultatet per aktie uppgick till -1,23 kronor (-2,39). Väntat nettoresultat var -893 miljoner kronor respektive -1,63 kronor.

Försäljningen uppgick till 12.499 miljoner kronor (15.200). Marknaden räknade med en försäljning på 12.491 miljoner kronor.

I utdelning föreslås 0 kronor per aktie (0), väntat 0,13 kronor.

SSAB redovisar ett justerat rörelseresultat på -802 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2015.

Marknaden räknade med ett resultat på -782 miljoner kronor, enligt SIX News/Inquiry Financials enkät.

SSAB har inlett förhandlingar om att minska antalet anställda inom den nordiska verksamheten. Totalt kommer antalet anställda minska med högst 465 personer. Främst berörs de anställda i Oxelösund och Borlänge.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Sedan samgåendet med Rautaruukki i juli 2014 har stort fokus lagts på att effektivisera organisation och arbetssätt och på att utvinna de synergier som finns mellan de två bolagen. Sedan samgåendet med Rautaruukki har SSAB hittills minskat antalet anställda med cirka 1300 personer.

I dag meddelar SSAB att man har inlett förhandlingar om att minska antalet anställda med ytterligare högst 465 personer. Personalminskningen är en del av tidigare kommunicerade synergier, men innebär också ytterligare effektiviseringar", skriver SSAB.

"Det finns fortsatt en stor överkapacitet på marknaden, vilket också skapar en ökad prispress på stålprodukter. Det innebär att vi måste fortsätta att stärka vår relativa konkurrenskraft, både genom synergierna och genom att hela tiden effektivisera vårt sätt att arbeta i den löpande verksamheten", säger SSAB:s vd och koncernchef Martin Lindqvist

Neddragningarna beräknas inte föranleda ytterligare kostnader, uppger SSAB.

SSAB upprepar bedömningen att bolagets leveransvolymer sammantaget kommer att vara högre under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet.

"I Nordamerika förväntas den underliggande efterfrågan på grovplåt hos slutkunder vara relativt stabil i det första kvartalet 2016. Lageravvecklingen hos distributörer bedöms vara avslutad under fjärde kvartalet 2015, och därmed förväntas bättre leveranser i första kvartalet 2016", skriver bolaget i bokslutet.

SSAB bedömer att efterfrågan i Europa kommer att vara stabil under det första kvartalet, och att den lagerminskning som skedde under fjärde kvartalet är avslutad. Det finns dock fortfarande risk att höga importvolymer från främst Asien kan påverka både Nordamerika och Europa negativt.

"Den underliggande efterfrågan på höghållfasta stål förväntas vara relativt oförändrad under första kvartalet 2016. Leveransvolymerna bedöms dock bli högre än under fjärde kvartalet 2015 som påverkades negativt både av den säsongsmässiga avmattningen och av underhållstoppet i Oxelösund", skriver bolaget.

SSAB är övertygade att de av egen kraft kan stärka sin position under 2016.

"Vi har en beredskap att ytterligare dra ner på produktionskapacitet och att genomföra strukturåtgärder om efterfrågan inte skulle förbättras. Stålindustrin är inne i en mycket utmanande period där global överkapacitet sätter press på lönsamheten. Med de åtgärder vi arbetar med skapar vi förutsättningar för att förbättra vår lönsamhet, och jag är övertygad om att vi av egen kraft kommer att stärka vår position 2016", säger vd Martin Lindqvist i bokslutsrapporten.

Han uppger också att bolagen har fördelen av en hög produktionsflexibilitet, vilket möjliggör ett positivt kassaflöde också under perioder med låg efterfrågan.

(SIX News)