Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Ordentlig förlust för LKAB

Foto: G Runar Gudmundsson
Foto: G Runar Gudmundsson
Publicerad av
Tommy Ekholm - 15 feb 2016

LKAB redovisar ett resultat före skatt på -195 miljoner kronor (82) för det fjärde kvartalet 2015.

Rörelseresultatet var -351 miljoner kronor (205).

Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster var 128 miljoner (46).

Nettoresultatet var -235 miljoner kronor (-17).

Omsättningen minskade till 4.252 miljoner kronor (4.662).

LKAB:s operativa kassaflöde var -736 miljoner kronor (292).

LKAB:s totala leveranser av järnmalmsprodukter uppgick till 6,8 miljoner ton (6,7) under kvartalet och produktionen blev 6,7 miljoner ton (6,7). Pelletsandelen i kvartalet var 82 procent (83).

LKAB meddelade i samband med bokslutet att man måste anpassa bolaget till en ny verklighet med tanke på det tuffa marknadsläget.

Bolaget gör därför "genomgripande förändringar" i organisationen, där ansvaret flyttas närmare produktionen.

"Det är nödvändigt för att sänka kostnaderna och höja produktiviteten. Vi ska även minska kostnaderna för externa tjänster, konsulter och inköp samtidigt som vi gör en översyn av personalbehovet", skriver LKAB.

Under andra kvartalet planerar LKAB att presentera en detaljerad åtgärdsplan med målsättningen att minska kostnaderna för 2017 med ett belopp som överträffar realiserad kostnadsbesparing 2015.

Det tidigare kommunicerade besparingsmålet på 700 miljoner för 2015 uppnåddes och den totala besparingen uppgick till 800 miljoner framgick det av rapporten.

(SIX News)