Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Förlust för Lundin Gold

Foto: Riksbanken
Foto: Riksbanken
Publicerad av
Tommy Ekholm - 23 feb 2016

Guldbolaget Lundin Golds resultat efter skatt blev -13 miljoner dollar (2,4) för fjärde kvartalet 2015, motsvarande -0,13 dollar per aktie (0,09) efter utspädning.

Rörelseintäkterna var 0 miljoner dollar (0) och rörelsekostnaderna -13 miljoner (-1,9).

För helåret 2015 lämnas inget utdelningsförslag i rapporten (0).

Vid utgången av 2015 hade bolaget en kassa på 21 miljoner dollar (71).

Bolaget upprepar tidigare förväntningar om att i andra kvartalet 2016 kunna slutföra sin "feasibility study" för guldprojektet FDN, Fruta del Norte, i Ecuador. FDN-projektets alla miljögodkännanden upprepas kunna erhållas till tredje kvartalet.

Bolaget uppger nu även att man under 2016 ska utvärdera och få till stånd skuldfinansiering för utvecklingen av FDN-projektet. Finansieringen ska finnas på plats när man tar produktionsbeslutet är målsättningen här.

Produktionsbeslutet för FDN-projektet väntas nu kunna tas i slutet av 2016 eller början av 2017. Tidigare besked var i slutet av 2016.

Konstruktion kan därefter komma att inledas tidigt under 2017.

Tidigare utfästelse att produktion vid FDN väntas kunna inledas till slutet av 2019 nämns ej i dagens rapport.

(SIX News)

Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto:  Pixabay, kredit: Kuongchin
Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto: Pixabay, kredit: Kuongchin

"Karelian Diamond Resources diamantgruva värd 220 miljoner dollar"

"Aningen kritisk"

I norra Savolax i Finlands pågår planering av en diamantgruva. Karelian Diamond Resources har på Lon...

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...