Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 26 2017
Senaste Nytt

NGEX Resources minskar förlusten

Foto: Peabody
Foto: Peabody
Publicerad av
Tommy Ekholm - 23 feb 2016

Gruvbolaget NGEX Resources redovisar ett nettoresultat på -1,7 miljoner kanadensiska dollar (-7,8), eller -0,01 dollar per aktie (-0,04) för det fjärde kvartalet 2015.

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Rörelsekostnaderna låg på -2,7 miljoner dollar (-6,9). Bolaget har inga intäkter.

Inom 2016 arbetsprogram planerar bolaget att utforska alla de potentiellt risksänkande åtgärder som identifierades i den preliminära lönsamhetsstudien för Constellation-projektet, innefattande utveckling av de argentinska gruvfyndigheterna Los Helados samt Josemaria.

NGEX kommer här även att söka "potentiella partners för att lägga grunden till en eventuell transaktion" kring  Constellation-projektet.

Vid Filo del Sol-projektet kommer nya borrmål att identifieras. Vidare ska man genomföra preliminära metallurgiska tester för att utvärdera potentialen för lågkostnadsutvinning av mineralisering nära markytan med hjälp av "heap leaching"-metoder.

NGEX Resources uppdaterar den preliminära utvärderingen av lönsamheten i Project Constellation, innefattande utveckling av de argentinska gruvfyndigheterna Los Helados samt Josemaria, som man meddelade den 7 januari i år.

Till följd av att den argentinska regeringen tagit bort en skatt på kopparkoncentratexport har projektets nuvärde (med 8 procents diskonteringsränta) ökat till 2,61 miljarder dollar efter skatt, motsvarande en genomsnittlig årlig avkastning (IRR) på 16,6 procent. Tidigare bedömning var här 2,09 miljarder dollar i nuvärde efter skatt.

(SIX News)