Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Nettoförlust för BHP Billiton

Foto: BHP Billiton
Foto: BHP Billiton
Publicerad av
Tommy Ekholm - 23 feb 2016

BHP Billiton redovisar ett nettoresultat på -5,7 miljarder dollar för räkenskapsåret 2015/2016 första sex månader (4,3).

Resultatet tyngs av engångsposter om totalt -6,1 miljarder dollar. Det rör sig till största del om nedskrivningen på 4,9 miljarder inom den amerikanska energiverksamheten samt nedskrivningar och andra kostnader relaterade till dammkollapsen i Brasilien om 858 miljoner dollar.

Vidare sänker bolaget halvårsutdelningen till 0,16 dollar per aktie från 0,62 dollar i fjol. Man har också antagit en ny utdelningspolicy som går ut på att bolaget ska betala minst 50 procent av det underliggande resultatet varje halvår.

"Förändringarna i utdelningspolicyn reflekterar styrelsens bedömning av utsikterna för råvaror och kraven på ökad ekonomisk flexibilitet som det medför. Vi tror att utvecklingsekonomierna kommer att stödja den långsiktiga efterfrågetillväxten, men just nu ser vi att perioden av svag prisutveckling och hög volatilitet kommer att förlängas", skriver BHP Billitons styrelseordförande Jac Nasser i rapporten.

Det underliggande ebitda-resultatet kom in på 6 miljarder, ned 54 procent från samma period i fjol. Resultatet belastas av lägre råvarupriser motsvarande -7,8 miljarder dollar, enligt rapporten.

Omsättningen landade på 16 miljarder dollar (25).

Kapitalinvesteringarna, capex, sjönk med 40 procent till 3,6 miljarder dollar (6,0).

(SIX News)