Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 26 2017
Senaste Nytt

Lovisagruvan ansöker om nya tillstånd

Foto: Lovisagruvan
Foto: Lovisagruvan
Publicerad av
Tommy Ekholm - 26 feb 2016

Lovisagruvan AB ansöker om dispens från förbudsår samt ansöker om undersökningstillstånd för tre områden i direkt anslutning till Lovisagruvans bearbetningskoncession och till stor del inom den 1 kilometer vida skyddszon som omger Lovisagruvans bearbetningskoncession.

Ansökan avser en sammanlagd yta av drygt 680 hektar och benämns: Östanbo Nr 1, Jönshyttan Nr 1 och Åboda Nr 1, samtliga i Lindesbergs kommun, Örebro län. I det berörda området finns flera gamla gruvor samt även, den i omgångar sedan 1400-talet bearbetade, Håkansboda koppargruva. Tidigare gruvbrytning och prospektering har visat på flera förekomster av såväl zink, bly, silver som koppar inom det aktuella området.

Området runt Lovisagruvans bearbetningskoncession har under lång tid varit belagt med flera olika omgångar av främmande undersökningstillstånd. Nu senast har Kopparberg Mineral AB innehavt flera undersökningstillstånd i området och även ansökt om bearbetningskoncession för Håkansbodafyndigheten vilken är belägen inom Lovisagruvans skyddsområde, det vill säga mindre än 1 kilometer från gränsen för Lovisagruvans bearbetningskoncession.

Kopparberg Mineral AB sökte bearbetningskoncession för Håkansbodafyndigheten hos Bergsstaten 2012 med ett angivet innehåll av 600 ton indikerad och 1 485 ton antagen mineraltillgång.

Kopparberg Mineral AB fick avslag på sin ansökan om bearbetningskoncession 2013. Bolaget överklagade då hos Regeringen men överklagandet avslogs 2014. Kopparberg Mineral ansökte om rättsprövning av Regeringens beslut hos Högsta Förvaltningsdomstolen vilket avslogs november 2015.  Samtidigt upphörde våren 2015 Kopparberg Minerals undersökningstillstånd för området och bolagets ansökan om förlängning avslogs av Bergmästaren. Kopparberg Mineral AB överklagade avslaget till Förvaltningsrätten i Falun som i februari 2016 avslog överklagandet. Avslaget vann laga kraft den 23 februari 2016.

Att Lovisagruvan nu ansöker om dispens från förbudsår och ansöker om nya undersökningstillstånd för området runt gruvan grundas på att tolkning av ny geologisk information från borrningar och brytning i gruvan har visat att det kan finnas potential för intressanta fynd utanför det nuvarande bearbetningskoncessionsområdet och det är därför av stor vikt för Lovisagruvan att succesivt kunna utsträcka prospekteringen till att söka den omedelbara fortsättningen på Lovisagruvans mineraliserade bergartssekvens utanför nuvarande koncessionsområde. Bolaget har under mycket lång tid varit kringgärdat av främmande undersökningstillstånd vilket försvårat utökning av den mineraltillgången som ligger till underlag för brytningsplanering och framtida drift.