Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Orezone går in i småskalig guldutvinning

Foto: Sasha Lezhnev
Foto: Sasha Lezhnev
Publicerad av
Tommy Ekholm - 04 mar 2016

Orezone AB köper 36 procent av det filippinska bolaget Merrit Resources, Inc, med pågående verksamhet att i pilotskala utvinna guld ur restprodukter från småskalig brytning.

MRI arbetar även med guldprospektering på Filippinerna. Affären ger Orezone möjlighet till omgående kassaflöde och vinteraktivitet samtidigt som bolaget utvecklar sitt flaggskepprojekt Fetsjön och andra projekt i Sverige.

Restprodukterna håller 10 – 15 g/t (gram per ton) guld och kommer från småskalig selektiv underjordsbrytning av rika kvartsgångar som ofta håller mer än 30g/t guld. MRI deltar inte i brytningen på grund av de större riskerna, utan utvinner endast från restprodukter.

Guldutvinningen från restprodukter pågår enbart i pilotskala, cirka 0,5 ton per dag, men med viss vinst.

Tillgången till restprodukter har nyligen flerdubblats. Det är därför möjligt att nu effektivisera hanteringen av restprodukter och per omgående utvidga verksamheten betydligt med bibehållet förhållande mellan vinst och omsättning utan ytterligare investeringar.

Orezone avser inte att ta någon operativ roll i verksamheten.

MRI innehar även avtal över ett par betydande alluviala guldförekomster (lätt utvinnbara guldförekomster i lösa avlagringar), som är under utvärdering.

Orezones vd har tidigare arbetat framgångsrikt på Filippinerna i mer än 20 år och har ett starkt kontaktnät, vilket har gjort förvärvet möjligt.

MRI är ett privat lokalt filippinskt bolag med mycket starkt lokalt huvudägande, vilket är en stor fördel. Bolagets projekt har hitintills tagits emot synnerligen positivt av berörda parter. Bolaget har inga anställda utan verksamheten görs genom inhyrda entreprenörer.