Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 26 2017
Senaste Nytt

Stigande priser på basmetaller

Publicerad av
Tommy Ekholm - 09 mar 2016

Basmetallerna stiger på generellt ökad riskaptit inför morgondagens ECB-besked där ytterligare ekonomiska lättnader väntas.

Koppar- och zinklagren faller på LME.

De kinesiska handelssiffrorno var i blickfånget under gårdagen med ett fall i exporten på 25,4 procent i årstakt under februari. Detta pressade då tillbaka metallerna.

Danske Bank menar dock att nedgången till stor utsträckning var hänförlig till en jämförelseeffekt från en ovanligt hög exportsiffra samma månad 2015.

"Datan är notoriskt volatil och dessutom gör störningar kring det kinesiska nyåret saken värre", tillägger banken.

Guldpriset faller tillbaka. Denna metall faller då riskaptiten ökar och vice versa.

(SIX News)