Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Boliden köper finsk gruva

Foto: Boliden
Foto: Boliden
Publicerad av
Tommy Ekholm - 10 mar 2016

Boliden har träffat avtal med First Quantum om att köpa nickel-koppar-guld-PGM gruvan Kevitsa i norra Finland. Köpeskillingen uppgår till 712 miljoner dollar.

– Detta förvärv är i linje med Bolidens strategi och en möjlighet att utöka verksamheten med en högkvalitativ gruva som passar ihop med Boliden både operationellt och geografiskt. Kevitsa startade produktionen i slutet av 2012 och befinner sig fortfarande i en utvecklingsfas, och vi ser flera synergier inom gruvdrift, anrikning, smältverksamhet och regional prospektering. Förvärvet etablerar också en stabil försörjning av nickelkoncentrat till vårt smältverk Harjavalt, säger Lennart Evrell, vd och koncernchef för Boliden.

Kevitsa är en nickel-koppar-guld-Platinum Grupp Metaller (PGM) gruva i norra Finland. Under 2015 svarade nickel och koppar för cirka 40 procent vardera av nettoomsättningen, medan guld, PGM och kobolt svarade för resterande andel. Gruvan producerade 6,7 miljoner ton malm under 2015. Kevitsa har 380 anställda och cirka 200 entreprenörer.

– Tidpunkten passar oss väl. Vi har de senaste åren genomfört flera stora expansionsprojekt och är redo att ta oss an ett nytt större åtagande. Tillsammans med smältverken Kokkola och Harjavalta och gruvan Kylylahti innebär förvärvet av Kevitsa också att Boliden utvidgar sin närvaro i Finland, säger Lennart Evrell.

Under 2015 producerades 8 805 ton nickel, 17 204 ton koppar, 400 kg guld, 992 kg platina och 784 kg palladium. EBITDA uppgick under 2015 till 42 miljoner dollar och EBIT till -6 miljoner dollar.

Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 712 miljoner dollar på skuldfri basis och ska betalas kontant. Därtill kommer justeringar för rörelsekapital och nettoskuld vid tillträdet. Köpet finansieras av en 24-månaders bankfinansiering tillhandahållen av Nordea. Boliden kommer att utvärdera ett antal möjligheter för omfinansiering av denna bankfinansiering. Avtalet förutsätter godkännande av konkurrensmyndigheter i Finland, Sverige och Tyskland.