Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Botnia Exploration kompletterar ansökan

Foto: Botnia Exploration
Foto: Botnia Exploration
Publicerad av
Tommy Ekholm - 15 mar 2016

Botnia Exploration har kompletterat sin tidigare ansökan till Bergsstaten om bearbetningskoncession vid guldfyndigheten Fäbodtjärn i Västerbotten. I kompletteringen ingår en rennäringsanalys som bland annat går igenom alternativa metoder för malmtransporter i området och effekterna av en framtida guldbrytning på renskötseln.

När Bergsstaten behandlat ansökan om bearbetningskoncession skickas den till Länsstyrelsen som i sin tur skickar den på remiss till sakägare. Nästa steg för Botnia Exploration är sedan att ansöka om miljögodkännande enligt miljöbalken hos Mark och Miljödomstolen i Umeå.

Fyndigheten i Fäbodtjärn bedöms ha mycket höga guldhalter och ligger i Vindelgranseleområdet där Botnia också har andra undersökningstillstånd.