Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 26 2017
Senaste Nytt

Botnia Exploration samordnar miljöansökan

Bengt Ljung, vd för Botnia Exploration. Foto: Botnia Exploration
Bengt Ljung, vd för Botnia Exploration. Foto: Botnia Exploration
Publicerad av
Tommy Ekholm - 21 mar 2016

Botnia Exploration har beslutat att lämna in en gemensam miljöansökan för fyndigheterna Vargbäcken och Fäbodtjärn i Västerbotten. Genom att samordna ansökningarna kan tillståndsprocessen gå snabbare och genomföras mer resurseffektivt.

Samtidigt har styrelsen också beslutat att i ansökan föreslå att Botnia anlägger ett eget anrikningsverk i Vargbäcken för anrikning av guldmalmerna i Fäbodtjärn och Vargbäcken. Ett eget anrikningsverk i området skapar goda förutsättningar för att nya prospekteringsfynd ska kunna utvecklas till nya gruvor.

– Det här en mycket viktig händelse i bolagets historia. Styrelsens beslut skapar nya förutsättningar att utveckla gruvbrytningen i Vindelgransele och utvinna andra lovande satellitfyndigheter i närområdet, säger Bengt Ljung, vd för Botnia Exploration.

Fördelarna med att göra en gemensam tillståndsansökan i mark- och miljödomstolen är framförallt samordningsvinster. Men det kan också gå snabbare om domstolen hanterar ett mål i stället för två. Även under en framtida gruvdrift finns fördelar med att verksamheten är samprövad eftersom fyndigheterna är direkt knutna till varandra.

I stället för att anrika malmen i ett externt anrikningsverk har Botnias styrelse beslutat att anlägga ett nytt anrikningsverk vid Vargbäcken där malm från båda gruvorna kan anrikas. Det gör att kostnaderna minskar samtidigt som miljöbelastningen minimeras eftersom det blir färre transporter.

– Vargbäcken tillsammans med Fäbodtjärn skapar en intressant möjlighet till en gemensam lokal anrikning i Vindelgranseleområdet. Det stärker bolagets framtida lönsamhet och kassaflöde för Vindelgranselprojektet, säger Per-Erik Lindvall, ordförande i Botnia Exploration.

Bolaget har redan undersökningstillstånd för bland annat guldfyndigheterna Vargbäcken och Fäbodtjärn som båda finns i Vindelgransele i Lycksele kommun. Fyndigheterna har giltiga provbrytningstillstånd och för Vargbäcken finns sedan tidigare också en bearbetningskoncession som gäller till och med 2028.

En kompletterande ansökan om bearbetningskoncession för Fäbodtjärn lämnades in till Bergsstaten i mars 2016 och är nu på remiss hos Länsstyrelsen. Botnia Exploration vill nu gå vidare och söka miljötillstånd för gruvbrytning för de båda gruvorna.