Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, maj, 28 2017
Senaste Nytt

Underskott på Kopparmarknaden

Foto: Boliden
Foto: Boliden
Publicerad av
Tommy Ekholm - 22 mar 2016

Den globala marknaden för raffinerad koppar noterade ett underskott, det vill säga produktionen var lägre än efterfrågan, med 47.000 ton under december. Justerat för säsongsfaktorer noterades ett underskott om 163.000 ton.

Det framgår av ett pressmeddelande från the International Copper Study Group, ICSG.

För helåret 2015 blev underskottet 57.000 ton, att jämföra med -420.000 ton året innan. Säsongsjusterat är motsvarande tal -53.000 respektive -416.000 ton.

Den globala produktionen av raffinerad koppar beräknas ha ökat med omkring 1,6 procent under 2015, medan konsumtionen beräknas ha minskat med 0,1 procent under samma period.

(SIX News)