Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 26 2017
Senaste Nytt

Målen för Copperstone Resources borrprogram överträffade

Foto: Copperstone Resources
Foto: Copperstone Resources
Publicerad av
Tommy Ekholm - 22 mar 2016

Copperstone Resources meddelar att samtliga resultat från höstens borrningar och de omanalyser av gamla borrkärnor som utförts under inledningen av året nu erhållits och en första utvärdering genomförts.

Målen att verifiera den geologiska hypotesen och att skapa en databas kompatibel med internationella standarder för mineraltillgångsbedömningar är uppnådda. Arbetet fortsätter med att bedöma mineraltillgångens storlek.

Bolaget genomförde under hösten en borrkampanj i syfte att verifiera bolagets hypotes kring geologin på Copperstoneprojektet samt för att kvalitetssäkra den mycket stora datamängd bolaget har tillgång till för att sedan göra hela datamängden kompatibel med de krav som moderna internationella standarder ställer. I och med att de sista omanalyserna nu är erhållna kan Copperstone fortsätta med arbetet att bedöma mineraltillgångens storlek.

– Bolaget har skapat en databas omfattande fler än 250 borrhål, 35 000 meter borrkärnor, närmare 5 000 prover samt över 6 500 provtagna meter. Vi har härutöver i allt väsentlig verifierat den hypotes som borrhålens placering grundades på. Sammantaget måste detta betraktas som en mycket stor framgång. Då vi nu kan använda all tillgänglig data i sin helhet innebär detta att vi överträffat de mål vi satt upp. Vi fokuserar för närvarande fullt på arbetet med mineraltillgångsbedömningen i syfte att påvisa att Copperstone i förlängningen kan bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden. Vidare fortsätter utredningarna som ska ligga till grund för ansökan om bearbetningskoncession för områden som inte redan täcks av en sådan, säger Copperstone Resources vd Per Storm i en kommentar.