Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, sep, 26 2017
Senaste Nytt

Sotkamo Silver tar fram ny Feasibility-studie

Foto: Sotkamo Silver
Foto: Sotkamo Silver
Publicerad av
Tommy Ekholm - 23 mar 2016

Sotkamo Silver har låtit färdigställa en uppdaterad Bankable Feasibility studie för bolagets silvergruveprojekt i Sotkamo, Finland. Studien visar på bra lönsamhet, även vid silverpriser under dagens nivåer.

Produktion väntas kunna starta i slutet av 2017 eller i början av 2018.

Beräkningarna baseras på ny information om malmreserverna, malmsortering, dagens kostnader, den nya brytningsplanen och de senaste offerterna från leverantörer, bygg- och entreprenörsbolag.

Produktionens ”Cash Cost” beräknades för att finna det lägsta möjliga genomsnittliga silverpris som krävs för att uppnå ett positivt kassaflöde. Om man tar hänsyn till intäkter från silver och biprodukterna, bly, zink och guld, är genomsnittlig ”Cash Cost” 6,6 dollar/Oz under de 6 första produktionsåren.

Vid den så kallade ”All in Cash Cost” tar man även hänsyn investeringar för att upprätthålla framtida produktionen. ”All-in Cash Cost” blir 8,7 dollar/Oz.

Denna uppdatering av studien visar på att den ökade silvermängden i den inmatade malmen till verket och det nya brytningsschemat ökar projektets tålighet mot perioder av låga silverpriser. Studien visar också på att resultaten av de åtgärder och investeringar vi har vidtagit under de senaste åren har varit lyckade. Vi har lyckts få ner ”Cash Cost” och ”All in Cash Cost” betydligt. Mot denna bakgrund ser jag positivt på närmaste framtid och är säker att vi kan förverkliga de planer som har beslutats, säger Timo Lindborg, koncernchef på Sotkamo Silver.