Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, nov, 22 2017
Senaste Nytt

Ökad amerikansk stålproduktion

Publicerad av
Tommy Ekholm - 30 mar 2016

Den amerikanska stålproduktionen uppgick till 1.675.000 ton under den senaste rapportveckan. Produktionen var 0,4 procent högre jämfört med veckan dessförinnan och +4,6 procent över nivån under motsvarande vecka förra året.

Hittills i år är produktionen ned 3,4 procent, jämfört med motsvarande period i fjol. Det ackumulerade kapacitetsutnyttjandet ligger på 70,3 procent (72,1).

Det framgår av statistik från American Iron and Steel Institute.

Statistiken baseras på ett underlag motsvarande ungefär 50 procent av den amerikanska stålindustrin.

USA är den fjärde största producenten av råstål i världen. Under 2015 sjönk den amerikanska råstålsproduktionen med 10,5 procent enligt World Steel Association.

(SIX News)