Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, feb, 15 2019
Senaste Nytt

Positiv prospektering i Bergslagen

Foto: Creative Commons
Foto: Creative Commons
Publicerad av
Peter Höök - 03 aug 2016

Prospekteringsbolaget Beowolf har gjort en första bedömning vad gäller den prospekteringslicens man äger för bly, zink, koppar, silver i Bergslagen. Licensen täcker 225 kvadratkilometer och gäller i tre år. Bergslagen är ett av Europas äldsta gruvområden och innehåller ett av världens främsta gruvdistrikt, med malmfyndigheter som kännetecknas av höga halter av zink, bly, koppar och ibland silver och guld.

Flera geologiska undersökningar har gjorts i licensområdet, för bedöma den geologiska miljöns struktur och typ av mineraliseringar. Två huvudområden har besökts, Bersbo och Mormor, där gamla gruvor, krossrester och prospekteringsgropar undersöktes. En första bedömning av Åtvidabergs-licensen är mycket positiv.

– Som jagskrevnärvitilldelades licensenÅtvidabergdiversifierarden vårnuvarande portföljochärettytterligarebevis påbolagetsåtagande attinvesteraochgöra affäreriSverige, säger Kurt Budge, vd i Beowolf.

Annons