Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, mar, 22 2019
Senaste Nytt

Slam från pappersindustrin kan hjälpa ståltillverkning

Foto: SSAB
Foto: SSAB
Publicerad av
Tommy Ekholm - 18 okt 2016

SSAB strävar ständigt efter att minska koldioxidutsläppen från sin stålframställning ännu mer trots att bolagets masugnar är bland de mest effektiva i världen. Små förändringar i masugnsmaterial, som förändringar i brikettsammansättningar, kan bidra till detta arbete. Det är här Merox kommer in i bilden.

OSMET-projektet är en förstudie för att utvärdera potentialen av att använda organiska slammer från massa- och pappersindustrin i briketter för masugnen (metallindustrin). Några potentiella synergier är mindre material i deponi, mindre genererat nytt material (cement och kalksten), lägre råmaterialkostnader och en reaktiv brikett som är delvis självreducerande och därmed krävs mindre energi i masugnen.

– Merox arbetar ständigt med att utveckla nya produkter och fler hållbara lösningar för SSAB. Denna förstudie är en del i det arbetet, säger forskningansvarig Diana Orrling. Merox har skickat brikettmaterial till SwereaMefos för laboratoriebaserad brikettering med olika organiska slam från SCA. Slammet utvärderas för sin hållbarhet i masugnen, och sedan utförs försök att göra stabila briketter.

Merox uppdrag är att optimera hanteringen av SSABs biprodukter, skrot och avfall i Finland och Sverige. Genom ett nära samarbete med SSAB utvecklar Merox nya användningsområden för restprodukter från stålproduktionen. Merox säljer också biprodukter till externa kunder. Om materialet inte har ett användningsområde idag, kan det lagras med potentiella framtida behov i åtanke. Merox är samtidigt ett "praktiskt verktyg" som SSAB använder för att nå koncernens hållbarhetsmål. Merox bearbetar varje år cirka fyra miljoner ton av olika restprodukter.

OSMET-projektet är ett av 36 beviljade förslag av de 168 som skickades in till Vinnovas program för "utmaningsdriven innovation".

– I det här fallet höjer vi det ekonomiska värdet för våra respektive företag på flera olika sätt: besparingar av råmaterial, minskade avfallskostnader samt minskade kostnader för cement och energi. Det är även en vinst för samhället att resurser går till återanvändning i stället för traditionella tillämpningar av lågt värde (kalkning, strukturmaterial, etc.) eller deponi, säger Diana Orrling.

Gruppen består av experter från SSAB, SwereaMefos, SCA, Biomassateknologiskt Centrum på SLU, SLU Holdings och Merox.

Oavsett slutresultatet har en del redan uppnåtts: ett gemensamt framsteg mot att använda biprodukter och avfall mer effektivt. – Om resultaten blir positiva kommer vi att fortsätta studien med ett förslag om att genomföra pilottester för att uppgradera bioslammet, fler labbtester och slutligen, storskaliga tester med briketter från Merox som ska utvärderas av SSAB. Miljömässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser kommer att undersökas med en värdekedjeanalys, säger Diana Orrling.

Annons