Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jan, 17 2018
Senaste Nytt

LKAB ska minska damningen i Kiruna

Foto: LKAB
Foto: LKAB
Publicerad av
Martin Stråmo - 09 jul 2012

LKAB ska genomföra olika åtgärder för att minska mängden damning från sin pelletshantering i Kiruna. En förstudie har bedrivits de senaste åren för att förslag på förbättringsåtgärder ska tas fram.

Bland annat ska nu krossanläggningen flyttas till en mer skyddad plats bakom berget Kiirunavaara.

- Vi kommer att genomföra miljöförbättrande investeringar på drygt 7 miljoner kronor, säger Peter Söderman, vd för LKAB Berg & Betong, i ett pressmeddelande.

- Förbättringsåtgärderna på själva anläggningen omfattar täckta transportörer, punktutsug vid omlastningar samt en dammutsugsfunktion vid rotationskrossen. En utläggare från krossanläggning till upplag för färdiga produkter kommer också att anläggas för att minska transporter med lastmaskin. Den sista åtgärden genererar även fördelar avseende tjälhantering eftersom materialet inte packas ihop på samma sätt, samtidigt som hanteringen generar mindre damning med minskade fallhöjder, fortsätter Peter Söderman.

Annons