Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jan, 17 2018
Senaste Nytt

Dannemora: Undersöker alla sätt att få nytt kapital

Dannemora Minerals vd, Staffan Bennerdt. Foto: Dannemora Mineral
Dannemora Minerals vd, Staffan Bennerdt. Foto: Dannemora Mineral
Publicerad av
Martin Stråmo - 23 aug 2012

Dannemora Mineral undersöker alla marknadens möjligheter för att täcka det likviditetsbehov på cirka 100 miljoner kronor som uppstått i spåren av en lägre än förväntad produktion under året. Det säger vd Staffan Bennerdt till Nyhetsbyrån Direkt. "Vi tittar på de möjligheter som står till buds, allt från emission till obligationer, konvertibler och mezzaninelån. Avgörande för oss är vad som blir billigast", säger han, utan att vilja ange vad som ligger närmast till hands. Att det ska gå snabbt, är dock helt klart. "När man fattat beslutet och kommunicerat det, är det bäst att agera omedelbart", konstaterar vd. Dannemora Mineral meddelade på torsdagsmorgonen att produktionsprognosen för 2012 sänks med 20 procent till 400 000 ton. Minskningen förklaras i huvudsak av problem med intrimningen av sovringsverket och med lägre järnhalter i den brutna malmen. Att det är en komplicerad process att starta ett anrikningsverk är väl känt, menar Dannemorachefen. "I branschen säger man ofta att det tar ungefär tre år innan ett verk fungerar perfekt. Vi trodde att vi skulle få det tillräckligt bra på bara två till tre månader, men nu ser det ut som om det kommer att ta sex eller sju månader i stället", säger han.  Leverantörerna av den utrustning som inte fungerat som planerat har fått ta en del av kostnaderna i enlighet med de garantiåtaganden som finns, men några större summor i sammanhanget rör det sig inte om, enligt Dannemoras vd. Att de ingående järnhalterna i den brutna malmen har varit lägre än tidigare väntat hänger delvis samman med förseningarna. "Vi blev nödsakade att börja i den delen av gruvan som har den ytnära malmen, och där är malmen inte lika rik. Men det är där vi kommer ned med rampen", säger Staffan Bennerdt. De större ägare som blivit kontaktade av bolagsledningen har av allt att döma reagerat med fattning. "De har en viss förståelse för situationen, även om de naturligtvis inte är glada, men vi känner att vi har dem i ryggen i den här processen", säger vd.

(Nyhetsbyrån Direkt)

Annons