Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, dec, 18 2017
Senaste Nytt

Nordic Iron Ore borrar i Väsmanfältet

Publicerad av
Martin Stråmo - 30 aug 2012

Nordic Iron Ore har börjat provborra i Väsmanfältet. Steget är ett led i en kärnborrningskampanj som ska lika till grund för den kommande ansökan om bearbetningsprocessen för Väsmanfältet.

Programmet omfattar cirka 10 000 meter kärnborrning och genomförs från flytpråmar på sjön Väsman.

– Det här är ett stort steg i den planerade återstarten av Ludvika gruvor. Det är 55 år sedan man senast provborrade i Väsmanfältet och då genomfördes kärnborrningen från isen, och inte som nu - från pråmar. Dagens metoder skapar helt nya förutsättningar att undersöka mineraltillgångar på ett effektivt sätt, säger Nordic Iron Ores vd Christer Lindqvist i ett pressmeddelande.

Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.
Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.

Gruvföretaget Hancock sätter in förarlösa fordon