Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, dec, 18 2017
Senaste Nytt

SSAB vinstvarnar

Foto: SSAB
Foto: SSAB
Publicerad av
Henrik Ståhl - 17 sep 2012

SSAB vinstvarnar och spår sammantaget att rörelseresultat för tredje kvartalet 2012 uppgå till cirka -700 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.       

Volymutvecklingen, främst inom tunnplåtsverksamheten, har varit väsentligt svagare än de bedömningar som gjordes i samband med offentliggörandet av rapporten för andra kvartalet 2012. "Utöver normala underhållsstopp under sommaren har kapacitetsutnyttjandet hittills under tredje kvartalet uppgått till knappt 60 procent inom SSAB EMEAs tunnplåtsverksamhet. Kunderna har varit mycket avvaktande i såväl norra som södra Europa", skriver SSAB. Bedömningen är samtidigt att den underliggande efterfrågan successivt kommer att leda till förbättrat kapacitetsutnyttjande jämfört med utvecklingen hittills under tredje kvartalet. Även SSAB Americas verksamhet har påverkats av en avmattning i stålefterfrågan "i enlighet med utsikterna som gavs i rapporten för andra kvartalet". Den ekonomiska inbromsningen i Kina har haft negativ effekt på verksamheten inom SSAB APAC. SSAB pekar även på att järnmalmspriserna har fallit kraftigt på spotmarknaden. "Prisutvecklingen på järnmalm har medfört en press nedåt på stålpriserna, främst på standardprodukter, medan prisnivån på kyld grovplåt är mer stabil", skriver bolaget. Sett till att SSAB använder järnmalm som insatsvara väntas prisförändringen få effekt på SSAB:s resultat under första kvartalet 2013. Däremot har den kraftiga förstärkningen under sommaren av den svenska kronan i förhållande till euron till följd av valutasäkring bara haft begränsad effekt på resultatet. Den bedömda förlusten under det tredje kvartalet är inklusive avsättningar för engångskostnader. SSAB räknar med ett fortsatt positivt operativt kassaflöde.

(Nyhetsbyrån Direkt)

Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.
Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.

Gruvföretaget Hancock sätter in förarlösa fordon