Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Atlas Copco lanserar batteridrivna gruvfordon

Bild: Atlas Copco
Bild: Atlas Copco
Publicerad av
Tommy Ekholm - 13 jun 2016

Atlas Copco lanserar sitt första batteridrivna fordon för gruvutvinning. Scooptram ST7 Battery är en mobil eldriven gruvlastare som är utvecklad för att möta både morgondagens miljökrav och de säkerhetsföreskrifter som modern gruvutvinning kräver.

Dagens gruvutvinning sker till största del med dieseldrivna fordon som släpper ut stora mängder avgaser. För att hålla arbetsmiljön i gruvan säker ventileras gruvschakten via kostsamma ventilationssystem. I takt med att gruvorna blir allt djupare och effektivitetskraven i arbetet ökar, blir kraven på den utrustning som används i moderna gruvor högre. De eldrivna gruvlastaresom finns på marknaden idag använder sig av elkablar. Det begränsar räckvidden och gör att de inte är lämpliga att helt ersätta de traditionella dieseldrivna maskinerna.

Den nya Scooptram ST7 Battery från Atlas Copco är specifikt utvecklad för att möta de krav som ställs på både dagens och framtidens gruvarbete. Utöver de miljömässiga fördelarna gör den nya tekniken det bland annat möjligt att styra flera gruvlastarepå avstånd, med samma precision i produktionscykeln varje gång.

Utvecklingen av tunga eldrivna fordon för gruvindustrin har föregåtts av de framsteg som gjorts inom batteriteknologin. I takt med att nya typer av batterier har utvecklats har det blivit möjligt att driva tunga maskiner som inte släpper ut avgaser. Scooptram ST7 Battery är den första av den här typen av batteridrivna fordon från Atlas Copco som inte kräver elkabelsanslutning. Det är möjligt att Atlas Copco i framtiden lanserar fler produkter med liknande teknik, så som lastare, truckar och borriggar.

Scooptram ST7 Battery lanseras först på den nordamerikanska marknaden för att sedan gradvis rullas ut världen över.