Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Ny radarnivåmätare hos Hugo Tillquist

Foto: Tillquist
Foto: Tillquist
Publicerad av
Tommy Ekholm - 10 okt 2016

Hugo Tillquist AB introducerar radarnivåmätaren Pulsar R96 – med den senaste tekniken inom nivåmätning när det gäller noggrannhet och tillförlitlighet.

Tillsammans med Magnetrol erbjuder Hugo Tillquist Pulsar R96 ”Pulse Burst Radar”, en 24 V DC loop-matad radarnivåmätare för tillförlitlig mätning i process-applikationer. Pulsar R96 är lämplig för applikationer med längre mätområden på upp till 40 meter och/eller applikationer från lugna vattenbaserade medier till turbulenta och aggressiva vätskor.

Pulsar R96 sänder ut korta skurar av 6 GHz energi och mäter gångtiden för signalen då den reflekteras från vätskeytan. Den låga frekvensen möjliggör mätning i svåra process-applikationer, inklusive vätskor med en dielektricitetskonstant ner till 1,7.

Systemet använder en linjärt polariserad mikrovågsstråle som kan vridas för att förbättra mätprestandan. Med den rätta orienteringen minskas mängden av icke önskvärda reflektioner från exempelvis stag, lejdare och bafflar. Displayen kan visa kurvformen som gör det enkelt att upptäcka falska mål och sedan via inställningar eliminera dessa för riktig visning. 

Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto:  Pixabay, kredit: Kuongchin
Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto: Pixabay, kredit: Kuongchin

"Karelian Diamond Resources diamantgruva värd 220 miljoner dollar"

"Aningen kritisk"

I norra Savolax i Finlands pågår planering av en diamantgruva. Karelian Diamond Resources har på Lon...

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...