Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, aug, 20 2017
Senaste Nytt

Ny radarnivåmätare hos Hugo Tillquist

Foto: Tillquist
Foto: Tillquist
Publicerad av
Tommy Ekholm - 10 okt 2016

Hugo Tillquist AB introducerar radarnivåmätaren Pulsar R96 – med den senaste tekniken inom nivåmätning när det gäller noggrannhet och tillförlitlighet.

Tillsammans med Magnetrol erbjuder Hugo Tillquist Pulsar R96 ”Pulse Burst Radar”, en 24 V DC loop-matad radarnivåmätare för tillförlitlig mätning i process-applikationer. Pulsar R96 är lämplig för applikationer med längre mätområden på upp till 40 meter och/eller applikationer från lugna vattenbaserade medier till turbulenta och aggressiva vätskor.

Pulsar R96 sänder ut korta skurar av 6 GHz energi och mäter gångtiden för signalen då den reflekteras från vätskeytan. Den låga frekvensen möjliggör mätning i svåra process-applikationer, inklusive vätskor med en dielektricitetskonstant ner till 1,7.

Systemet använder en linjärt polariserad mikrovågsstråle som kan vridas för att förbättra mätprestandan. Med den rätta orienteringen minskas mängden av icke önskvärda reflektioner från exempelvis stag, lejdare och bafflar. Displayen kan visa kurvformen som gör det enkelt att upptäcka falska mål och sedan via inställningar eliminera dessa för riktig visning. 


Forskarna Ahmed Eleish från Rensselaer Polytechnic Institute och Shaunna Morrison från Carnegie Institution of Science) utvecklade Big Data - metoden, ett slags nätverksanalysverktyg, tillsammans med andra kollegor för att upptäcka, prognostisera och visualisera förekomsten av kända och okända mineraler.
Foto: Kredit: Anirudh Prabhu
Forskarna Ahmed Eleish från Rensselaer Polytechnic Institute och Shaunna Morrison från Carnegie Institution of Science) utvecklade Big Data - metoden, ett slags nätverksanalysverktyg, tillsammans med andra kollegor för att upptäcka, prognostisera och visualisera förekomsten av kända och okända mineraler. Foto: Kredit: Anirudh Prabhu

”Big Data” bidrar till upptäckten av värdefulla mineraler

"Avslöjar banbrytande mönster"

Forskare vid Carnegie Science/Deep Carbon Observatory i USA upptäckte nyligen ett sätt att prognosti...