Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 21 2018
Senaste Nytt

Ny radarnivåmätare hos Hugo Tillquist

Foto: Tillquist
Foto: Tillquist
Publicerad av
Tommy Ekholm - 10 okt 2016

Hugo Tillquist AB introducerar radarnivåmätaren Pulsar R96 – med den senaste tekniken inom nivåmätning när det gäller noggrannhet och tillförlitlighet.

Tillsammans med Magnetrol erbjuder Hugo Tillquist Pulsar R96 ”Pulse Burst Radar”, en 24 V DC loop-matad radarnivåmätare för tillförlitlig mätning i process-applikationer. Pulsar R96 är lämplig för applikationer med längre mätområden på upp till 40 meter och/eller applikationer från lugna vattenbaserade medier till turbulenta och aggressiva vätskor.

Pulsar R96 sänder ut korta skurar av 6 GHz energi och mäter gångtiden för signalen då den reflekteras från vätskeytan. Den låga frekvensen möjliggör mätning i svåra process-applikationer, inklusive vätskor med en dielektricitetskonstant ner till 1,7.

Systemet använder en linjärt polariserad mikrovågsstråle som kan vridas för att förbättra mätprestandan. Med den rätta orienteringen minskas mängden av icke önskvärda reflektioner från exempelvis stag, lejdare och bafflar. Displayen kan visa kurvformen som gör det enkelt att upptäcka falska mål och sedan via inställningar eliminera dessa för riktig visning. 

Annons

Annons

Annons