Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 24 2018
Senaste Nytt

Högre guldhalt lyfter Endomines guldproduktion

Publicerad av
Peter Höök - 04 jan 2017

Endomines rapporterar produktionsresultaten för det fjärde kvartalet 2016. Guldproduktionen under kvartalet uppgick till 109,8 kg, vilket åter var en förbättring mot föregående period och enligt plan. Under rapportperioden fortsatte den ingående guldhalten att förbättras. Även tonnaget och kapacitetsutnyttjandet  ökade på grund av ett antal extra produktionsdagar i verket.

Den totala guldproduktionen för 2016 uppgick till 325,0 kilo vilket ligger i linje med produktionsprognosen som gavs i början av 2016. Guldproduktionen har ökat för varje kvartal under året från 58,5 kilo under det första kvartalet till 109,8 kilo i det sista kvartalet. Huvudskälet till den ökade guldproduktionen från kvartal till kvartal var den ökade ingående guldhalten, som ett resultat av ett ökat fokus på höghaltiga områden i enlighet med strategin om selektiv gruvdrift. På grund av den ökade guldhalten förbättrades även guldutbytet i verket.

Guldproduktionen under 2015 var 204,5 kilo högre än under 2016 främst beroende på normalt kapacitetsutnyttjande under föregående år. Ett lägre guldpris var den främsta anledningen till att selektiv gruvdrift introducerades i början av 2016.

Annons

Annons

Annons