Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Finlands statsminister Sipilä kompletterade sitt svar till riksdagens justitieombudsman

Publicerad av
Markku Björkman - 12 jan 2017

Finlands statsminister Juha Sipilä, som har misstänkts ha varit jäv, har kompletterat sitt svar till finska riksdagens justitieombudsman. Enligt Sipilä fick han veta om Terrafames beställning till Katera den 21 november. Regeringen beslöt om Terrafames tilläggsfinansiering tre dagar tidigare, den 18 november, skrev Yle Uutiset.  

När han förra året var med på en resa i Indien med finska företag tog ett företag, där hans barn var delägare, hem en jätteorder.

Finska riksdagens justitieombudsman ville tidigare att statsminister Juha Sipilä preciserade sitt utlåtande om Katera Steel och Terrafame. JO vill ha mer exakt information om vad Sipilä visste om kopplingarna mellan verkstadsbolaget Katera Steel, som ägs av Sipiläs morbröder och kusiner, och statsbolaget Terrafame. Statsminister Juha Sipilä uppgav också att hans barn inte längre äger andelar i Katera Steel.

 Det är framför allt den exakta tidpunkten för när Sipilä fick veta om entreprenörsavtalet mellan Katera och Terrafame som intresserade JO. I utredningen som Sipilä gav till JO i december 2016 uppgav han att han inte kände till kopplingarna mellan företagen då finanspolitiska ministerutskottet fattade beslut om tilläggsfinansiering på 100 miljoner euro till Terrafame. Tidigare hade Sipilä sagt att han fick veta om eventuellt samarbete först den 17 november.

 

Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto:  Pixabay, kredit: Kuongchin
Diamanter bildas under högt tryck och hög temperatur i jordens övre mantel på 150-200 kilometers djup. Det finns huvudsakligen två typer av diamanter som bildas genom metasomatiska processer i bergarterna peridotit och eklogit. Peridotitiska diamanter bildades för cirka 3,5 miljarder år sedan och eklogitiska har bildats i olika generationer som är mellan 900 miljoner och 2,9 miljarder år gamla. Foto: Pixabay, kredit: Kuongchin

"Karelian Diamond Resources diamantgruva värd 220 miljoner dollar"

"Aningen kritisk"

I norra Savolax i Finlands pågår planering av en diamantgruva. Karelian Diamond Resources har på Lon...

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...