Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, mar, 18 2019
Senaste Nytt

Nytt projekt ska minska gruvors miljöpåverkan

Publicerad av
Peter Höök - 25 jan 2017

Luleå tekniska universitet har en nyckelroll i ett nytt stort EU-projekt inom spräng- och gruvteknisk forskning.

– Det är väldigt spännande att vi är med och knyter samman de ledande aktörerna inom sprängteknik i Europa, säger professor Håkan Schunnesson.

Luleå tekniska universitet är enda svenska deltagare i det nya gruvprojektet SLIM, som samlar 13 aktörer från fem olika länder – Sverige, Österrike, Danmark, Frankrike och Spanien – och ska pågå i fyra år.

Luleå tekniska universitets tio miljoner kronor i SLIM-projektet omfattar både grundforskning och tillämpad forskning.

– Vår ambition har varit att få in moment med grundforskning. De första två åren kommer att vara en intensiv period av grundforskning inom våra intresseområden, säger Daniel Johansson, biträdande professor i gruv- och berganläggningsteknik.

Forskargruppen inom gruv- och berganläggningsteknik och Swebrec, Swedish Blasting Research Centre, kommer i huvudsak att bedriva forskning inom följande områden: Civila sprängämnens egenskaper, miljöpåverkan och säkerhet, inverkan av bergets egenskaper på sprängresultatet samt optimerad gruvproduktion.

Annons