Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, maj, 22 2018
Senaste Nytt

Endomines inventerar nya mineraltillgångar

Är fortfarande möjligt att finna nya tillgångar nära Pampalo

Publicerad av
Peter Höök - 30 jan 2017

Endomines publicerar nu en uppdatering av uppskattade mineralreserver och mineraltillgångar. Uppskattningarna har gjorts i enlighet med JORC-koden, “Joint Ore Reserve Committee Code” vilken är den australiensiska koden från 2012 om rapportering av mineralreserver och mineraltillgångar. Uppdateringen har gjorts av ett flertal olika personer, såväl egen personal och externa personer. Uppdateringarna avser läget per den 31 december 2016. 

I den underjordiska gruvan i Pampalo har nästan all malm som brutits ur mineralreserver och mineraltillgångar under 2016 ersatts med nya mineralreserver och mineraltillgångar. Data inkluderar resultat från den underjordiska borrkampanjen som slutfördes under 2016. Totalt borrades omkring 21 000 meter under 2016.

En ny uppskattning av mineralresurser har gjorts för Pampalo NW och Pampalonlammit. Trots att uppskattningen är relativt liten, visar den på att det fortfarande är möjligt att finna nya mineraltillgångar nära Pampalo.

Hosko och Muurinsuo har flyttats bort från mineralreserverna då dessa fyndigheter sannolikt är olönsamma att bryta med rådande guldpris. Hosko och Muurinsuo kvarstår som mineraltillgångar.

– Pampalos totala mineralreserver och tillkommande mineraltillgångar ligger nästan på samma nivå som för ett år tidigare då nya mineraltillgångar har upptäckts och mineraltillgångar konverterats till mineralreserver från området Pampalo Deep. Under de senaste åren har vi hela tiden kunnat konvertera mineraltillgångar från Pampalo Deep till mineralreserver och samtidigt upptäckt nya mineraltillgångar från Pampalo Deep. Denna prospekteringshistorik förstärker vår syn att prospekteringspotentialen i förlängningen av Pampalo Deep är hög och fortgående, kommenterar Markus Ekberg, verkställande direktör för Endomines.

– Vi kan definitivt vara nöjda med att de nya mineraltillgångarna Pampalo NW and Pampalonlammit – trots att de är små just nu - har upptäckts och utvecklats under 2016. Detta stärker definitivt möjligheten för nya upptäckter i gruvområdet, säger Markus Ekberg.

Annons

Annons