Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, aug, 20 2017
Senaste Nytt

Miljöbrott vid Talvivaara vidare till hovrätten

Miljörättsprocessen mot gruvan i Talvivaara i östra Finland går vidare till hovrätten. Rovaniemi hovrätt har gett alla klagande tillstånd till fortsatt handläggning.

Urangruvan Talvivaara 2013 i ett olagligt tillstånd efter en bassängläcka. Foto-Wikipedia Common. kredit Antti Lankinen, jpg
Urangruvan Talvivaara 2013 i ett olagligt tillstånd efter en bassängläcka. Foto-Wikipedia Common. kredit Antti Lankinen, jpg
Publicerad av
Markku Björkman - 06 feb 2017

Miljörättsprocessen mot gruvan i Talvivaara i östra Finland går vidare till hovrätten. Rovaniemi hovrätt har gett alla klagande tillstånd till fortsatt handläggning.

Det var i fjol våras som Kajanalands tingsrätt dömde Talvivaara-bolagets vd Pekka Perä till 90 dagsböter för miljöförstöring, vilket med hans inkomster blev över 20 000 euro. Harri Natunen och Lassi Lammassaari, som också hörde till bolagsledningen, dömdes till 60 dagsböter var.

Dessutom dömde tingsrätten det konkursdrabbade bolaget Talvivaara Sotkamo till 300 000 euro i samfundsböter och till att förlora den vinning som fåtts genom brott, 3,5 miljoner euro.

Både åklagarna och de åtalade hade överklagat tingsrättens dom. Hovrätten meddelade att den kommer med sitt avgörande i målet tidigast om ett år. (FNB)


Forskarna Ahmed Eleish från Rensselaer Polytechnic Institute och Shaunna Morrison från Carnegie Institution of Science) utvecklade Big Data - metoden, ett slags nätverksanalysverktyg, tillsammans med andra kollegor för att upptäcka, prognostisera och visualisera förekomsten av kända och okända mineraler.
Foto: Kredit: Anirudh Prabhu
Forskarna Ahmed Eleish från Rensselaer Polytechnic Institute och Shaunna Morrison från Carnegie Institution of Science) utvecklade Big Data - metoden, ett slags nätverksanalysverktyg, tillsammans med andra kollegor för att upptäcka, prognostisera och visualisera förekomsten av kända och okända mineraler. Foto: Kredit: Anirudh Prabhu

”Big Data” bidrar till upptäckten av värdefulla mineraler

"Avslöjar banbrytande mönster"

Forskare vid Carnegie Science/Deep Carbon Observatory i USA upptäckte nyligen ett sätt att prognosti...